Daugavpils 15.vidusskola  

skola ar padziļinātu informātikas apguvi
Trešdiena, 2015.12.16. 14:12

Baltu ceļu Ziemassvētku brīnumam un Jaunā gada cerībām!

Pie durvīm klauvē gada gaišākie svētki – Ziemassvētki, kuros veltam laiku savai ģimenei un draugiem.

Mīļie darba kolēģi, skolēni un vecāki!

Pie durvīm klauvē gada gaišākie svētki – Ziemassvētki, kuros veltam laiku savai ģimenei un draugiem. Šie svētki ir īstais laiks, lai pārdomātu paveikto un sacītu paldies ikvienam, kurš mūs atbalstījis, iedvesmojis un palīdzējis kaldināt mūsu uzvaras. 15. vidusskolas veiksmes stāsts ir veidots no daudziem mazākiem un lielākiem labiem darbiem. Manuprāt, gads ir bijis ļoti darbīgs, jauniem meklējumiem un patiesiem iesākumiem piepildīts. Nekļūdīšos sakot, ka esam pavadījuši lielām ambīcijām bagātu gadu. Uzdrīkstēšanās un zināma veida risks ir bijis neatņemama sastāvdaļa daudzu iniciatīvu uzsākšanai. Bet, kā saka, kas neriskē, tas nevinnē.

Šajā gadā sāka darboties jauni pulciņi. Skolēni ar lielu interesi apmeklē Robotehnikas pulciņu, deju nodarbības, veiksmīgi darbojas “Veiksmes skolas” atvēršanas programma, ieviesta skolēnu forma. Šajā mācību gadā mūsu skola ir iekļauta mācību priekšmeta “Datorika” programmas paraugu aprobācijā, skolēni mācās izremontētās klasēs, iegādātas jaunas mēbeles un mācību kabineti aprīkoti ar video projektoriem. Mūsu skolas saimei pievienojās jauni skolotāji un skolēni. 8 skolotāji apmeklēja Vāciju un Turciju sakarā ar piedalīšanos divos starptautiskajos projektos.

To, kas paveikts, redzam mēs paši. Protams, patīkami, ka mūsu kopdarbu saskata un novērtē arī mūsu skolēnu vecāki. Priecē, ka ir jaunas idejas un vēlmes, jo - ja to nebūs, apstāsies virzība nākotnē, pazudīs ticība un cerība. Mēs šajā laikā esam izveidojuši un nostiprinājuši darboties spējīgu kolektīvu, spējam pieņemt uz attīstību vērstus lēmumus, esam spējuši kvalitatīvi mācīt skolēnus.

Personīgi es, lai kur arī nebūtu, domāju, ko labu varētu izdarīt mūsu skolēniem, kā skolu padarīt interesantāku un skaistāku. Skatos, kas ir tas labais, ko varētu pārņemt no citām skolām. Viens cilvēks var izdarīt tik, cik ir viņa spēkos, vai, cik atļauj paša rosība, bet mēs visi kopā esam daudz un daudz spējam dot ne tikai skolēniem, bet arī skolai.

Vislielāko pateicību pelnījuši tie, kuri kā prioritāti savai ikdienai ir izvēlējušies neatlaidīgu mācību darbu, aktīvu iekļaušanos dažādās sabiedriskajās aktivitātēs, sportā, olimpiādēs, konkursos un daudzās citās jomās vairojuši lepnumu par mūsu Daugavpils 15.vidusskolu. Liels nopelns šajā darbā ir mūsu skolotājiem. Pateicos visiem aktīvajiem pedagogiem par to dzīvesprieku un azartu, kuru jūs ienesat mūsu skolas dzīvē.

Vēlos pateikt paldies visam skolas kolektīvam - skolēniem, skolotājiem, darbiniekiem un vecākiem par sadarbību, uzticību un atbalstu. Lai mums ir vairāk labo darbu un domu Jaunajā gadā! Domāsim gaišas domas un darīsim labus darbus, lai Jaunajā gadā varētu ķerties pie labo darbu īstenošanas, jo tikai mēs paši esam savas laimes kalēji. Neviens mūsu vietā ne mums, ne mūsu ģimenei, ne skolai tā vienkārši laimi nenesīs.

Šajos siltajos un gaišajos svētkos novēlu, lai katrā mūsu skolēna, skolotāja, bijušā skolotāja, tehniskā darbinieka ģimenē ienāk Ziemsvētku gaisma, lai katram sirdī ielīst Ziemsvētku miers, lai ikviens izjūt savā sirdī to Dievišķo mīlestību, kuru mēs šajos svētkos pieminam, lai tā piepilda Jūsu sirdis, lai tā vada Jūsu gaitas, lai tā pavada Jūs visā nākamajā gadā līdz pat nākamajiem Ziemsvētkiem!

Lai mums veselība, darba prieks un labs noskaņojums visu 2016. gadu!


Daugavpils 15. vidusskolas direktors Anatolijs Gržibovskis.

Atstāt komentāru

Pārliecinieties, ka esat ievadījis nepieciešamo informāciju laukos, kur norādīts (*). HTML kods nav atļauts.

Ziņu arhīvs