Daugavpils 15.vidusskola  

skola ar padziļinātu informātikas apguvi
ERASMUS+ KA1

Daugavpils 15. vidusskolas Erasmus+ projekta Nr.2018-1-LV01-KA101-046760 „Skolas stratēģija: skolotāju kompetenču paaugstināšana, mācību procesa kvalitātes un efektivitātes uzlabošana izglītības sistēmas pārmaiņas kontekstā“ apraksts

Projekta pieteicējs: Daugavpils 15. vidusskola

 

Projekta ilgums: 01.07.2018. līdz 30.06.2019 (1 gads)

 

Projekta mērķis:

ES Erasmus+ programmas pamatdarbibas Nr. 1 (KA1) mācību mobilitāte skolu pedagoģiskajam personālam projekta mērķi ir:

  1. atbalstīt skolotāju profesionālās meistarības pilnveidi, personālo izaugsmi un kompetences paaugstināšanu kursos ārzemēs, lai viņi iegūtu jaunas zināšanas, prasmes un kompetences skolas attīstības prioritāšu un praktisko vajadzību nodrošināšanai;
  2. veicināt skolas mācību procesa modernizēšanu un mācību efektivitātes nodrošināšanu atbilstoši mūsdienu izglītības vajadzībām un prasībām;
  3. dažādu virzienu inovatīvu programmu izstrāde, pilnveide un attīstība, labas pieredzes un daudzveidīgu inovatīvu metožu pārnese un ieviešana mācību procesā, īpaši tādās jomās kā svešvalodas, informātika, fizika, dabaszinātnes, veselīgs dzīvesveids, sākumskola u.c.;
  4. veicināt skolas internacionalizāciju, tādējādi pārņemot Eiropas valstu inovatīvas izglītības koncepcijas un metodisko pieredzi, internacionalizējot skolas mācību procesu, paplašinot starptautisko mobilitāšu skaitu un attīstot starpkultūru kompetences un Eiropas dimensiju.

Projekta apraksts:

Atbilstoši plānošanas dokumentiem, stratēģijai „Eiropa 2020” un “Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020.gadam” viens no valsts attīstības veicināšanas nosacījumiem ir ieguldījumi cilvēkresursu attīstībā.

Ņemot to vērā, 15.vidusskolas skolotāju izmantotajām mācību metodēm ir jābūt daudzveidīgām un jāatbilst mācību satura prasībām. Vienlīdz svarīgi, lai mācību priekšmetu programmu īstenošanā tiktu nodrošināta mācību procesa saikne ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. Mūsu skolas skolotāju kompetenču un kvalifikācijas paaugstināšana un izglītības satura pilnveidošana ir svarīgs priekšnosacījums tam, lai nodrošinātu skolas mācību procesa kvalitātes un efektivitātes uzlabošanu atbilstoši Latvijas skolu izglītības sistēmas pārmaiņu prasībām. Lai veiktu stratēģiskus ieguldījumus skolas attīstībā, nepieciešams ieguldīt skolas pedagogu potenciāla profesionālā pilnveidošanā un izaugsmē, veicinot iespēju apmeklēt izglītojošus kursus un vērot darbu ārzemēs. Mūsu skolas skolotājiem būs iespēja iegūt inovatīvu pieredzi savā profesionālās darbības jomā un kļūt par multiplikatoriem citiem skolotājiem skolā un pilsētā. Šo kursu apmeklējums ir aktuāls, jo viņi būs tie, kas izstrādās jaunas izglītības programmas, praktiskos un metodiskos materiālus, nodrošinās inovāciju pārnesi skolas kopējās stratēģijas attīstībai.

 

Projekta izmaksas:

100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts, kopējais finansējums 23823,00 EUR ( divdesmit trīs tūkstoši astoņi simti divdesmit trīs eiro);

Daugavpils pilsētas domes priekšfinansējums 201­8./2019 gadā 20% apmērā –4764,60 EUR (četri kstoši septiņi simti sešdesmit četri eiro, sešdesmit centi), kas tiks atgriezts pēc projekta noslēguma un gala atskaites iesniegšanas 2019.gadā.

 

Projekta mērķa grupa:

Mūsu projektā iesaistītas skolu pedagoģiskais personāls (skolotāji un citi mācību procesa organizatori), kas strādā skolā, (pamatskolas un vidusskolas posmā), aktīvi piedalās mācību procesā skolā un dažādu projektu darbībā

 

Projekta aktivitātes

Plānotas profesionālās pilnveides kursi, kuras piedalīsies dažādu priekšmetu skolotāji (angļu valoda, vācu valoda, ķīmija, informātika, fizika, sākumskolas skolotāja, karjeras konsultants , sociālais pedagogs). Projekta aktivitātes: mācību braucieni: kursu apmēklējums ārzemēs- dažādu Eiropas valstīs, dalība starptautiskajos profesionālās meistarības pilnveides kursos, profesionālās pilnveides īstenošana.

Projekta dalībnieki pēc mācību kursiem dalīsies pieredzē ar citiem skolotājiem musu skolā, kā arī ar pilsētas skolotājiem, nodrošinās publicitāti.

Kontaktinformācija: Ļubova Raihele, Daugavpils 15.vidusskolas pr. koordinatore Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.,
mob. +371 26378940

  1. gada 5. jūnijā mūsu skolā notika Erasmus+ programmas skolu sektora projekta “Skolas stratēģija: skolotāju kompetenču paaugstināšana, mācību procesa kvalitātes un efektivitātes uzlabošana izglītības sistēmas pārmaiņas kontekstā" izvērtēšanas seminārs. Seminārā piedalījās projekta dalībnieki, skolas administrācija un citas ieinteresētie pedagogi.

Erasmus+ programmas skolu sektora projekta ietvaros no 8. līdz 14. aprīlim notika Daugavpils 15.vidusskolas skolotāju darba vērošana Austrijā. Mācību brauciena mērķis – pilnveidot profesionālo meistarību, paaugstināt personālo izaugsmi, izzināt Austrijas skolu izglītības sistēmu, pilnveidot profesionālo kompetenču klāstu un iegūt inovatīvu pieredzi, pārņemot Austrijas inovatīvas izglītības koncepcijas un metodisko pieredzi, kā arī iepazīties ar Austrijas kultūru un tradīcijām.

Piektdiena, 2019.03.01. 08:03

Apmācības kursi pedagogiem Dānijā

Erasmus+ programmas ietvaros, man bija lieliska iespēja piedalīties vienas nedēļas apmācības kursos pedagogiem Dānijā,Grasten. Kursu tēma” "Wie bleibe ich gesund und fit im Lehrerberuf".

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas skolu sektora projekta Nr.2018-1-LV01-KA101-046760 “Skolas stratēģija: skolotāju kompetenču paaugstināšana, mācību procesa kvalitātes un efektivitātes uzlabošana izglītības sistēmas pārmaiņas kontekstā” ietvaros man bija iespēja piedalīties kursos „TEL – Technology Enhanced Learning” St. Julians Maltā. 

Skolotāja misija – palīdzēt skolēnam izprast savu būtību, atklāt sevi. Šodienas zināšanas un prasmes kā atsevišķi elementi noveco diezgan ātri, tāpēc kompetenču pieeja mācībās ir diezgan perspektīva, lai veicinātu skolēnu domāšanu un radošumu, sadarbību un līdzdalību – prasmes, kas 21. gadsimtā būtiskas jauniešiem, kuri šobrīd mācās, kā arī katram no mums.

ES Erasmus+ programmas skolu sektora projekta Nr.2018-1-LV01-KA101-046760 “Skolas stratēģija: skolotāju kompetenču paaugstināšana, mācību procesa kvalitātes un efektivitātes uzlabošana izglītības sistēmas pārmaiņas kontekstā” ietvaros mūsu skolas skolotāji Natālija Matovnikova, Jekaterina Bogatkeviča, Elvīra Pirogova un Alīna Ivanova šo gada septembrī un oktobrī apmeklēja specializētos kursus dažādās Eiropas valstīs.

Erasmus+ programmas ietvaros, man bija lieliska iespēja piedalīties vienas nedēļas apmācības kursos pedagogiem Itālijā, Florencē.

Pirmdiena, 2018.10.15. 23:10

Profesionālā „Dolce vita”

Katram cilvēkam ir jāaug kā puķei, lai priecētu citus un patiktu arī sev. Skolotājam ir jāaug profesionāli, citādi viņa profesionālā dzīve būs neproduktīva. Mūsu skolas skolotājiem ir šāda iespēja, pateicoties projektam , projektu vadītājai L.Raihelei un administrācijas atbalstam.

Ziņu arhīvs