Daugavpils 15.vidusskola  

skola ar padziļinātu informātikas apguvi
Trešdiena, 2019.04.17. 20:04

Darba vērošana Austrijā ERASMUS+ projekta ietvaros

Erasmus+ programmas skolu sektora projekta ietvaros no 8. līdz 14. aprīlim notika Daugavpils 15.vidusskolas skolotāju darba vērošana Austrijā. Mācību brauciena mērķis – pilnveidot profesionālo meistarību, paaugstināt personālo izaugsmi, izzināt Austrijas skolu izglītības sistēmu, pilnveidot profesionālo kompetenču klāstu un iegūt inovatīvu pieredzi, pārņemot Austrijas inovatīvas izglītības koncepcijas un metodisko pieredzi, kā arī iepazīties ar Austrijas kultūru un tradīcijām.

Mūsu sadarbības partneris darba vērošanas organizēšanai ir COOL Impulss Centrs „COOL-Förderverein“. COOL centra darbiniekiem ir laba sadarbība ar skolām visā Austrijā, tāpēc ir brīva piekļuve apmeklēt skolas un pārņemt pieredzi praktiskā darbībā. COOL centram ir uzkrāta liela pieredze darbā ar pedagoģisko koncepciju kooperatīvai atvērtai apmācībai (Cooperative Open Learning, Cooperatives Offenes Lernen). COOL-koncepcijai ir jau 23 gadi: no COOL idejas attīstīšanas 1996. gadā līdz mācību koncepciju apstiprināšanai valsts mērogā 2000. gadā. Tagad COOL ideja pastāvīgi tiek attīstīta, pielietojot jaunas mācību metodes, piemēram, eCOOL. Brauciena laikā COOL Impulss centra koordinatore Helga Vitvera organizēja pieredzes apmaiņu skolās Vīnē un Zalcburgā. Projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar inovatīvo pedagoģisko koncepciju – kooperatīvo atvērto apmācību (Cooperatives Offenes Lernen - COOL). Apmeklējot COOL mācību stundas, piedaloties diskusijās un semināros, pārliecinājāmies, kā COOL vidē strādā pieredzējusi profesionāļu komanda. Pateicoties COOL- skolotāju atbalstam, mūsu skolotājiem bija iespēja apmeklēt visdažādākās skolas, t.sk. NMS-vidusskolu un HAK- profesionālo akadēmiju Vīnē, akadēmisko ģimnāziju Zalcburgā un pārņemt to praktisko pieredzi. Projekta dalībnieki īpašu uzmanību pievērsa izglītības iestāžu materiāltehniskajai bāzei, ievēroja augsto skolēnu motivāciju un mērķtiecību mācībās.

COOL metodiku piemēro, kad skolēniem ir krasi izteikta vēlēšanās aktīvā pašrealizācijas vajadzībā, ir dažādas problēmas ar pašorganizāciju un plaši izteikta personības individualizācija. Pateicoties šādai metodikai, katrs audzēknis mācās strādāt ne tikai individuāli, bet arī grupās, aktīvi piedaloties mācību procesā, domā un pieņem lēmumus koleģiāli, seko saviem panākumiem, kā arī attīsta sevī pašorganizāciju. Par šīs metodikas neatņemamu daļu arī uzskatāma klases padomes izveide. Atšķirībā no parastajām klases stundām klases padome balstās uz šādiem principiem: vienlīdzīgas pārrunas, argumentēta pozīcija, demokrātijas attīstība visās skolas attiecību jomās. Darba vērošana Austrijā bija ļoti svarīga, iegūta Austrijas pieredze inovatīvā pedagoģiskā koncepcijā – Cooperative open learning jauno kompetenču pieeju kontekstā, ka arī iegūta pieredze sociālajā darbā Austrijas skolā – iegūtas tādas aktuālas metodes un paņēmieni, kas veicinātu skolēnu izziņas procesu, mācīšanās motivāciju un pozitīvu pieeju mācībām.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 15.vidusskolas pedagogi Vera Kuharonoka, Ļubova Raihele, Elvīra Pirogova.

Lapa aktualizēta Trešdiena, 2019.04.24. 12:04

Atstāt komentāru

Pārliecinieties, ka esat ievadījis nepieciešamo informāciju laukos, kur norādīts (*). HTML kods nav atļauts.

Ziņu arhīvs