Daugavpils 15.vidusskola  

skola ar padziļinātu informātikas apguvi
Trešdiena, 2015.11.25. 11:11

Darbs ar tekstu – būtisks stundas elements bilingvālajos mācību priekšmetos

Darboties ar tekstiem latviešu valodā skolēns mācās jau no sākumskolas 1. klases. Pirmajā  brīdī šķiet, ka latviešu valoda ir tā stunda, kura bērnam sniedz iemaņas darbā ar tekstu. Taču šodienas skolā ar tekstu skolēnam jāstrādā gandrīz visos mācību priekšmetos, un te jāmin arī bilingvālie priekšmeti.

Daudzu gadu garumā mūsu skolas skolotāji ir uzkrājuši bagātu pieredzi un 24. novembrī skolas seminārā „Ieteikumi un rekomendācijas, strādājot stundā ar tekstu” dalījās savā pieredzē.
Sākumskolas skolotāja N.Fjodorova minēja, ka tieši sākumskola ir tas posms, kad skolēnam ir jāiemāca lasīt – pie tam lasīšanas tehnikas mēdz būt dažādas. Skolotāja blakus teorētiskajiem jautājumiem minēja daudz praktisku piemēru, kā sākumskolā bilingvālajos mācību priekšmetos (piem., dabaszinībās un sociālajās zinībās) var strādāt ar tekstu.

Sākotnēji šķiet, ka nu informātikai ar tekstu nav nekādas saistības. Bet šis pieņēmums ir aplams, jo, kā minēja informātikas skolotājs V.Vanaģelis, arī šajā mācību priekšmetā bieži vien stundās darba objekts ir teksts (piem., tiek izmantota ēdiena pagatavošanas recepte), ar kuru skolēns strādā.

Mūzikas skolotāja N.Murzjonoka veiksmīgi stundā izmanto projektoru un ir apguvusi iemaņas veidot prezentācijas ar programmas prezi.com palīdzību. Skolotāja metodiski profesionāli strādā ar lasīšanas uzdevumiem, cenšoties mācību grāmatas materiālu skolēniem padarīt vieglāku un saprotamāku.

Izrādās, arī matemātika un lasītprasme ir savstarpēji saistītas lietas. Matemātikas skolotāja L.Petrovska piedāvāja klātesošajiem daudzveidīgu un plašu uzdevumu klāstu, kā matemātikas stundās tiek izmantots teksts. Arī runājot skaitļu valodā, jāprot gan papildināt teikumi ar attiecīgu vārdu, gan jāprot tekstā pasvītrot vajadzīgo informāciju u.c.

Plašs tekstuālais materiāls tiek izmantots bioloģijas stundās. Skolotāja R.Bogorode mācību procesā, it īpaši ārpusstundu pasākumos, cenšas izmantot starppriekšmetu saikni (piem., bioloģija un latviešu literatūra). Skolotāja, strādājot vidusskolas klasēs, māca skolēnus strādāt ar avīžu un žurnālu materiāliem.

Apkopojot visu iepriekš teikto, var secināt, ka darbs ar tekstu ir būtiska stundas daļa, un no skolotāja kompetences ir atkarīgs tas, cik veiksmīgi skolēns apgūs jauno mācību materiālu.
Liels paldies skolotājiem par atbalstu un dalīšanos pieredzē!

Tuvojas Ziemassvētku laiks – lai gaišs noskaņojums gada nogalē un prieks par padarīto!

Bilingv. koord. S.Lukaševiča

Atstāt komentāru

Pārliecinieties, ka esat ievadījis nepieciešamo informāciju laukos, kur norādīts (*). HTML kods nav atļauts.

Ziņu arhīvs