Daugavpils 15.vidusskola  

skola ar padziļinātu informātikas apguvi
Trešdiena, 2015.03.25. 16:03

Datorika no 1. līdz 9. klasei

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA) veido jaunu mācību programmu digitālo prasmju apguvei. No 2015. gada 1. septembra paredzēts piedāvāt skolām pilotprojektu, kurā laikā būs iespējams aprobēt piecas mācību programmas datorikas apguvei.

Mūsu skola ir viena no tām, kas piedalīsies šo programmu aprobācijā kā pilotskola.

No 1999.gada Daugavpils 15.vidusskolā tiek mācīta informātika jau no 1.klases. Kopš 2003.gada MŪSU SKOLA piedāvā Mazākumtautību pamatizglītības programmas 3.apakšprogrammu ar padziļinātu informātikas apguvi (3.modelis) kods 21011121 (akreditēta līdz 2018.gada 9.decembrim).  Mēs varam lepoties, ka esam viena no četrām skolām Latvijā (vienīgā Latgalē), kura pasniedz informātiku skolā pēc akreditētas mācību programmas.

Jauna mācību programma “Datorika”

Termins datorika (computing) tiek lietots, lai apzīmētu nozari, kurā ietilpst:
•datorzinātne (computer science),
•informācijas tehnoloģijas (information technologies),
•informācijas sistēmas (information systems),
•programmatūras inženierija (software engineering),
•datoru inženierija (computer engineering).

Mērķis Datorikas (computing) elementu apguve pamatizglītības pakāpē atbilstoši datorikas (computing)nozares attīstības tendencēm un efektīva informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izmantošana mācību process
Izstrādātās pilotprojekta programmas paredzētas dažādām klašu grupām ar atšķirīgu zināšanu un specializācijas līmeni:

  • mācību programma datorikas apguvei no 1. līdz 9. klasei skolām, kas realizē pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, piedāvājot datoriku kā atsevišķu mācību priekšmeta programmu, kas atsevišķi būtu aprobējama 1.-3., 4.-6. un 7.-9. klašu grupās;
  • mācību programma integrētai datorikas jautājumu apguvei no 1. līdz 3. klasei;
  • mācību programma datorikas jautājumu apguvei no 4. līdz 6. klasei;
  • mācību programma datorikas jautājumu apguvei no 7. līdz 9. klasei;
  • mācību programma padziļinātai datorikas jautājumu apguvei no 7. līdz 9. Klasei (skolēniem, kas izrādījuši padziļinātu interesi par programmēšanu un algoritmiem).

Datorikas mācību programmas paraugu izstrādei ir izveidota darba grupa, kuru vada VISC vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītājs Imants Vasmanis, darba grupas vadītāja vietnieks ir VISC vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vecākais referents Viesturs Vēzis. Darba grupā vēl ir iekļauti 10 skolu pārstāvji un IZM Izglītības departamenta vecākais eksperts Ēriks Sīka.

 

Lapa aktualizēta Otrdiena, 2015.03.31. 08:03

Atstāt komentāru

Pārliecinieties, ka esat ievadījis nepieciešamo informāciju laukos, kur norādīts (*). HTML kods nav atļauts.

Ziņu arhīvs