Daugavpils 15.vidusskola  

skola ar padziļinātu informātikas apguvi
Otrdiena, 2016.12.20. 10:12

Direktora apsveikums

Kolēģi, skolēni, skolēnu vecāki! Tuvojas visu gaidītais Ziemassvētku laiks – ziemas saulgrieži un pēc dažām dienām kalendārs pāršķirs pēdējo šī gada lappusi.

Vēl mirklis, un naktis kļūs īsākas, bet dienas – garākas. Tas ir laiks, kad kavējamies pārdomās – atmiņās pārcilājam gada spilgtākos notikumus un ar jaunu apņēmību raugāmies nākotnes iecerēs un domās apceram jaunus plānus nākamajam gadam. Katram būs sava atbilde par to, ko sagaidīt no jaunā gada. Aicinu domāt par to, ko varam izdarīt labāk, veiksmīgāk – kā privātajā, tā arī darba dzīvē. Bet jaunajā gadā aicinu ķerties pie labo darbu īstenošanas.

Izvērtējot paveikto vienmēr vajag atrast kaut nedaudz laika, jo tas sniedz iespēju nākotnē rīkoties pareizāk, strādāt ražīgāk un dzīvot labāk. Manuprāt, šis gads 15. vidusskolai bija veiksmīgs. Šogad mūsu skolēnu un pedagogu komandas turpināja darbu dažādos starptautiskajos projektos: “Erasmus+” projektā “Eiropa, mēs ejam!”, Izglītības un zinātnes projektos “Mācību priekšmeta “Datorika” aprobācijas programma” un “Kombinētās mācības”, Britu padomes pieredzes apmaiņas projektā, kā arī NVA “Jauniešu nodarbinātības projektā”.
Priecē skolēnu sasniegumi. Veiksmīgi organizētā mācību un audzināšanas procesa rezultātā mūsu skola ierindojās Valsts vidusskolu reitingā 63. vietā pēc centralizēto eksāmenu kārtošanas rezultātiem, bet mazo skolu reitingā skola ieņem 39. vietu! Pieci skolas absolventi apbalvoti ar LR ministru prezidenta Goda rakstiem par teicamām sekmēm un godalgotām vietām valsts un reģionālajās olimpiādēs. 98% skolas absolventu veiksmīgi iestājās Latvijas un Eiropas prestižajās augstskolās. Liels gandarījums par mūsu skolas sasniegumiem Valsts, reģionālajās un pilsētas olimpiādēs un sporta sacensībā. 43 uzvaras mācību olimpiādēs un 24 uzvaras kausi papildināja skolas panākumu krātuvi šajā gadā.

Daudz līdzekļu ieguldījām skolas materiāltehniskās bāzes papildināšanai. 11 mācību kabineti aprīkoti ar video projektoriem. Vienā no datorklasēm nomainīts 21 dators un visā skolā ierīkots Wi-fi tīkls. Sākumskolā pabeigta mēbeļu nomaiņas programma. Vēl šogad būs pabeigts kapitālais sanitāro mezglu remonts 2. stāvā. Uzsākti sporta zāles un ģērbtuvju kapitālā remonta projektēšanas darbi. Jaunā gada sākumā piedzīvos arī jaunu veidolu sociālā pedagoga kabinets.

Šajā mācību gadā uzsāka darbu pedagogs, kurš koordinē vidusskolēniem ZPD. Tas viss un daudz kas cits šogad ir padarījis mūsu skolas ikdienu daudzveidīgāku un interesantāku. Taču pašapmierinātībai nav pamata, priecājoties par sasniegto, – mums priekšā daudz darāmā, kas veicams nākamajā un turpmākajos gados.

Aizejošajā gadā gribu pateikties visiem radošajiem skolotājiem, zinātkārajiem skolēniem, aktīvajiem skolēnu vecākiem, neaizvietojamajam atbalsta personālam un tehniskajiem darbiniekiem, kas ar savu sapratni un radošu pieeju risināja skolai svarīgus uzdevumus un ar savu darbu un mīlestību ir darījuši labus darbus skolas labā, spodrināja un popularizēja skolas vārdu mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās un citos pasākumos un projektos izglītības, kultūras un sporta jomā. Lai Jums ir spēks darīt atkal, darīt labāk! Lai veicas arī turpmāk! Neapstāsimies pie paveiktā, bet turpināsim kopā paveikt daudzus darbus, par ko priecāsimies paši un skolēnu vecāki.

Siltus un gaišus Ziemassvētkus un idejām bagātu 2017. gadu! Lai Jaunais gads atnāk ar sapņu un mērķu piepildījumu tam, ko visvairāk vēlaties, ar dzīvesprieku, stipru veselību un mīlestību! Lai Ziemassvētku un Jaunā gada svētki būtu sirsnības un jautrības pilni!

Daugavpils 15. vidusskolas direktors Anatolijs Gržibovskis.

Lapa aktualizēta Otrdiena, 2016.12.20. 10:12

Atstāt komentāru

Pārliecinieties, ka esat ievadījis nepieciešamo informāciju laukos, kur norādīts (*). HTML kods nav atļauts.

Ziņu arhīvs