Daugavpils 15.vidusskola  

skola ar padziļinātu informātikas apguvi
Ceturtdiena, 28 Novembris 2013 - Daugavpils 15.vidusskola
Ceturtdiena, 2013.11.28. 16:11

Panākumi Pilsētas volejbola sacensībās

Panākumi Pilsētas volejbola sacensībās

Ceturtdiena, 2013.11.28. 16:11

Skolas olimpiāde angļu valodā 9. klašu skolēniem

Šī gada 25. novembrī skolā notika angļu valodas olimpiāde 9. klašu skolēniem.

Ceturtdiena, 2013.11.28. 11:11

Vecāku diena (2013.gada novembris)

Izglītojamo interesi  par mācībām un dažādiem pasākumiem izglītības iestādē veicina ieinteresēti vecāki, kas ir motivēti sadarboties ar sava bērna klases audzinātāju, mācību priekšmetu skolotājiem, izglītības iestādes vadību, sociālo pedagogu, psihologu un atbalsta  personālu bērna izglītošanas un audzināšanas procesā.

Ceturtdiena, 2013.11.28. 11:11

Sākumskolas skolēnus vieno valoda

Trešdien, 27.novembrī, skolas aktu zālē noritēja spēle sākumskolas skolēniem „Valoda vieno”.

Ceturtdiena, 2013.11.28. 10:11

Par paveikto pilsoniskuma nedēļas laikā (vēsture)

No 11. līdz 22. novembrim mūsu skolā tika organizēta pilsoniskuma nedēļa. Lielu ieguldījumu nedēļas rīkošanā atstāja vēstures skolotājas  S.Beketova un G.Petrova.