Daugavpils 15.vidusskola  

skola ar padziļinātu informātikas apguvi
Piektdiena, 2012.10.19. 09:10

Kopējo vecāku sapulču īss saturs

Nesen skolā norisinājās kopējās vecāku sapulces izglītojamo vecākiem. Piedāvājam Jums īsu šo sapulču saturu.

21.09.2012. Kopējā vecāku sapulce 2.-4. kl. izglītojamo vecākiem
3.10.2012. Kopējā vecāku sapulce 5.-8.kl. izglītojamo vecākiem
7.10.2012. Kopējā vecāku sapulce nākamo pirmklasnieku vecākiem
10.10.2012. Kopējā vecāku sapulce 9.-12.kl. izglītojamo vecākiem
16.10.2012. Kopējā vecāku sapulce 1.kl. izglītojamo vecākiem

21.09.2012. Kopējā vecāku sapulce 2.-4. kl. izglītojamo vecākiem


1. Skolas direktora A. Gržibovska informācija par skolas attīstības perspektīvām,  skolas un vecāku sadarbību mācību un audzināšanas procesā un gaidāmo skolas akreditāciju.
2. Direktora vietnieces izglītības jomā S. Cinnes informācija:
•    par skolas iekšējās kārtības noteikumiem izglītojamiem (stundu kavējumu uzskaites jautājumi, vecāku zīmes);
•    par mācību procesa organizēšanu sākumskolā.

3. Skolas psiholoģes O. Elksniņas informācija:
•    par vecāku palīdzību bērniem mācīšanās laikā;(skat. pielikumu: par_vecaku_palidzibu_berniem.pdf)
•    praktiski padomi vecākiem, kuru bērni mācās sākumskolā.
4. Skolas informātikas laboranta D. Marcinkeviča informācija:
•    par e- dienasgrāmatas izmantošanu.

 

3.10.2012. Kopējā vecāku sapulce 5.-8.kl. izglītojamo vecākiem

1. Skolas direktora A. Gržibovska informācija par skolas attīstības perspektīvām
un gaidāmo skolas akreditāciju.
2. Direktora vietnieces izglītības jomā L. Iļiško informācija:
•    par mācību procesa organizēšanu (pārbaudes darbu kārtošanas jautājumi, pedagogu konsultatīvais darbs ar izglītojamiem, e-dienasgrāmatas izmantošanas priekšrocības izglītojamiem un viņu vecākiem);
•    par izmaiņām skolas iekšējās kārtības noteikumos izglītojamiem (stundu kavējumu uzskaites jautājumi, vecāku zīmes);
•    par valsts pārbaudes darbiem 6. klasē (sīkāku informāciju sniedza klases audzinātāji);
•    par kārtību, kādā izglītojamie tiek pārcelti nākamajā klasē (MK noteikumi Nr. 149);
•    par skolas mājas lapas piedāvājumiem patstāvīgajam darbam mācību priekšmetu apgūšanā;
•    par skolas un vecāku sadarbību (izglītojamo mācību motivācijas stimulēšana ģimenē, Vecāku dienas).

3. Direktora vietnieces audzināšanas darbā A. Strikovas informācija:

•    par skolas tradīcijām, ārpusklases dzīvi un piedāvājumiem;
•    par vecumposma negatīvo tendenču profilaksi;
•    par skolas un vecāku sadarbibu. (skat. pielikumu: skolas_un_vecaku_sadarbiba.pdf)

4. Skolas  sociālās pedagoģes E. Pirogovas informācija:

•    par vardarbību pret bērnu ģimenē un vecāku atbildību likuma priekšā. (skat.pielikumu: vardabiba_pret_bernu.pdf)

5. Skolas psiholoģes O. Elksniņas informācija:
•    par nevardarbīgajām audzināšanas metodēm. (skat. pielikumu: par_nevardarbigajam_audzinasanas_metodem.pdf)

7.10.2012. Kopējā vecāku sapulce nākamo pirmklasnieku vecākiem

1. Direktora vietnieces izglītības jomā S. Cinnes informācija, skolas prezentācija un informācija par adaptācijas nodarbību gaitu.
2.  Skolas direktora A. Gržibovska uzruna un informācija par skolas attīstības perspektīvām.

10.10.2012. Kopējā vecāku sapulce 9.-12.kl. izglītojamo vecākiem

1. Skolas direktora A. Gržibovska informācija par skolas attīstības perspektīvām
un gaidāmo skolas akreditāciju.
2. Direktora vietnieces izglītības jomā V. Kuharonokas informācija:
 
•    par mācību procesa organizēšanu (pārbaudes darbu kārtošanas jautājumi, pedagogu konsultatīvais darbs ar izglītojamiem, e-dienasgrāmatas izmantošanas priekšrocības izglītojamiem un viņu vecākiem);
•    par izmaiņām skolas Iekšējās kārtības noteikumos izglītojamiem (stundu kavējumu uzskaites jautājumi, vecāku zīmes);
•    par valsts pārbaudes darbiem izlaiduma klasēs;
•    par kārtību, kādā izglītojamie tiek pārcelti nākamajā klasē (MK noteikumi Nr. 149);
•    par skolas mājas lapas piedāvājumiem patstāvīgajam darbam mācību priekšmetu apgūšanā.

3. Skolas  sociālās pedagoģes E. Pirogovas informācija:

•    par stundu kavējumu profilaksi;
•    par skolas rīcību gadījumos, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu (MK noteikumi Nr. 89);
•    par kārtību, kādā izglītojamie tiek atskaitīti no skolas (MK noteikumi Nr. 149).


4. Skolas psiholoģes O. Elksniņas informācija:

•    par karjeras izvēles jautājumiem; (skat. pielikumu: par_karjeras_izveles_jautajumiem.pdf)
•    par skolas psiholoģes atbalstu izglītojamiem karjeras izvēles jautājumos.

16.10.2012. Kopējā vecāku sapulce 1.kl. izglītojamo vecākiem

1. Skolas psiholoģes O. Elksniņas informācija:
•    par bērnu adaptāciju skolā; (skat. pielikumu: par_bernu_adaptaciju_skola.pdf)
•    par iespējamajām mācīšanās grūtībām;
•    praktiski padomi vecākiem.
2. Logopēdes L. Sivačovas rekomendācijas vecākiem.

Lapa aktualizēta Trešdiena, 2012.12.05. 16:12

Atstāt komentāru

Pārliecinieties, ka esat ievadījis nepieciešamo informāciju laukos, kur norādīts (*). HTML kods nav atļauts.

Ziņu arhīvs