Daugavpils 15.vidusskola  

skola ar padziļinātu informātikas apguvi
Piektdiena, 2013.10.11. 14:10

Kopējo vecāku sapulču īss saturs

 

Cienījamie vecāki! Oktobra sākumā skolā tika novadītas kopējas vecāku sapulces pamatskolas un vidusskolas vecākiem, kur tika sniegta informācija par 2013./2014.mācību gada aktualitātēm, skolas atbalstu skolēniem un sadarbību ar vecākiem un skolas attīstības perspektīvām.

Pēc kopējām sapulcēm, protams, klases audzinātāji un pieaicinātie mācību priekšmetu skolotāji informēja vecākus par klašu dzīves prioritātēm un par prasībām skolēniem efektīva mācību procesa nodrošināšanai.
Skolas un vecāku cieša sadarbība ir priekšnosacījums veiksmēm mācībās, tāpēc paldies jums, cienījamie vecāki, par to, ka apmeklējāt šo svarīgu pasākumu mācību gada sākumā. Ceram uz jūsu līdzdalību jūsu bērnu mācību gaitās arī turpmāk.
Tiem, kuriem nebija iespējas apmeklēt sapulces, piedāvājam kopējo vecāku sapulču īsu saturu, ka arī informatīvo prezentāciju (Pielikumā, krievu valodā):
9.10.2013. Kopējā vecāku sapulce 5.-8.kl. izglītojamo vecākiem

1. Skolas direktora A. Gržibovska informācija:
•    par paveikto skolas renovāciju un tālākām skolas attīstības perspektīvām;
•    skolas piedāvājumiem 2013./2014.m.g.;
•    par vecāku lomu skolēnu mācību motivācijas veicināšanā.


2. Direktora vietnieces izglītības jomā L. Iļiško informācija:
•    par mācību procesa organizēšanu (pārbaudes darbu kārtošanas jautājumi, pedagogu konsultatīvais darbs ar izglītojamiem, e-klases izmantošanas priekšrocības izglītojamiem un viņu vecākiem);
•    par skolas Iekšējās kārtības noteikumu izglītojamiem būtiskākiem jautājumiem (stundu kavējumu uzskaites jautājumi, vecāku zīmes pamatskolā);
•    par valsts pārbaudes darbiem 6. klasē (sīkāku informāciju sniedza klases audzinātāji);
•    par skolas mājas lapas darbu, tajā skaitā par piedāvājumiem patstāvīgajam darbam mācību priekšmetu apgūšanā, izmantojot skolas mājas lapas resursus;
•    par skolas un vecāku sadarbības kārtību un skolas atbalstu skolēniem un viņu ģimenēm (speciālistu darbs, tajā skaitā, izmantojot skolas mājas lapas resursus).

3. Direktora vietnieces audzināšanas darbā A. Strikovas informācija:

•    par skolas tradīcijām, ārpusklases dzīvi un piedāvājumiem interešu izglītībā.

10.10.2013. Kopējā vecāku sapulce 9.-12.kl. izglītojamo vecākiem

 Direktora vietnieces izglītības jomā V. Kuharonokas informācija:

•    par paveikto skolas renovāciju un tālākām skolas attīstības perspektīvām;
•    par mācību procesa organizēšanu (skolas pāreja uz jauno zvanu sarakstu sākot ar 14.10.2013., pārbaudes darbu kārtošanas jautājumi, pedagogu konsultatīvais darbs ar izglītojamiem, e-klases izmantošanas priekšrocības izglītojamiem un viņu vecākiem);
•    par skolas Iekšējās kārtības noteikumu izglītojamiem būtiskākiem jautājumiem (stundu kavējumu uzskaites jautājumi, stundu kavējumu profilakse);
•    par valsts pārbaudījumiem vidusskolā un izlaiduma klasēs;
•    par skolas mājas lapas darbu, tajā skaitā par piedāvājumiem patstāvīgajam darbam mācību priekšmetu apgūšanā.

Informāciju apkopoja skolas administrācija.

 

Lapa aktualizēta Trešdiena, 2013.10.16. 13:10

Atstāt komentāru

Pārliecinieties, ka esat ievadījis nepieciešamo informāciju laukos, kur norādīts (*). HTML kods nav atļauts.

Ziņu arhīvs