Daugavpils 15.vidusskola  

skola ar padziļinātu informātikas apguvi
Piektdiena, 2019.11.15. 14:11

Latvju rakstu zīmes skolas noformējumā

 

Gatavojoties Latvijas Neatkarības gadadienas svētkiem šajā mācību gadā, kā skolas noformējuma tēma tika izvēlēta “Latvju rakstu zīmes”

Senā tautas mitoloģija, tautas folklora un buramvārdi, senās zīmes māca mums atpazīt tautas pasaules uztveri un dzīves filozofiju! Latviešu folklorā un senču reliģijā ir sava dievību sistēma! Un katrai dievībai bija sava zīme!

Latvju senčiem visvarenākā dievība ir Dievs! Dievs simbolizē debesis. Viņš ir visa radītājs un pasaules kārtības uzturētājs. Un arī pēc nāves cilvēks dodas pie Dieva.

Dievu simbolizē trijstūris. Tā kā Dievs atrodas debesīs, tad trijstūra virsotne norāda viņa atrašanās vietu un darbības sfēru. Bet otra Dieva zīme ir krusts. Tas ir sarga, glābiņa un svētības nesēja zīme!

Blakus Dievam ir viena no svarīgākajām latviešu mitoloģiskajām būtnēm- Laima. Likteņa dievība, kuras tiesības un pienākums ir lemt jaundzimušā mūžu, likteni. Pie Laimas ar lūgumiem parasti griežas kristībās, precības un kāzās. Laima ir bāreņu un visu nelaimīgo aizgādne.

Māra ir vienīgā latviešu mitoloģiskā būtne, kura tiek saukta par svētu, taču vēl biežāk par mīļu. Māra-materiālās pasaules dievība, auglības devēja, sieviešu aizstāve, arī zemes un pazemes valstības pārvaldniece. Mārai ir daudzas zīmes. Māras krustukrusts jeb ugunskrusts. Un arī latviešu tēlotājrakstā sastopamais „ zalktis”. Vēl Māru uzskata par Pasaules Māti, tādēļ bieži vien dēvē arī par Zemes māti, Jūras māti, Ūdens māti, Meža māti, Veļu māti, jo viņa atbild par visām šīm sfērām, un tāpēc viņas zīme ir taisna svītra, līklocis un trīsstūris ar stūri uz leju!

Pērkons- vienīgā latviešu dievība, kam ir plaša ģimene: dēli, meitas un vedeklas. Pērkons ir bieži saplūdis ar Dieva tēlu. Tiek personificēts arī kā debesu kalējs, kas kaļ Debesu smēdē, no kā pār pasauli lec zibeņi un dārd pērkons. Pērkons latviešu mitoloģijā ir arī taisnības, auglības un kara dievs. Palīdz karavīriem kara laukā, soda ļaunumu, dod lietu zemnieku laukiem , kā arī ir liels Velna ienaidnieks! Viņam ir veltīta pērkonzīme jeb ugunskrusts.

Tās ir tikai galvenās latviešu senreliģijas dievības, to mitoloģiskās zīmes, kas ir sargājušas un gādājušas par mūsu seno tēvzemi un tās cilvēkiem, bet vēl pastāv daudzas citas mitoloģiskās zīmes, kuras ir veltītas seno latvju dievībām, un tās mūsu skolas audzēkņi var iepazīt tām veltītajā izstādē!

Kā ir teicis latviešu dzejnieks Edvarts Virza: „ Tas, ko līdz šim sauca par seno latviešu elku dievību, bija patiesībā tās zemes dievināšana, kurā viņi dzīvoja.”

Gatavojoties svētkiem, katrs sākumskolas skolnieks izveidoja savu latvju zīmi, kuras tika izmantotas skolas noformēšanā svētkiem. Pamatskolas un vidusskolas skolēni izveidoja latvju zīmju jostu izstādei. Skolas gaitenī tika noformēta izstāde “Latvju rakstu zīmes”.

Paldies mūsu skolēniem par piedalīšanos izstādes noformēšanā un klases audzinātājiem par atbalstu izstādes norisē.

 

Informāciju sagatavoja direktora vietniece izglītības jomā N.Murzjonoka

 

 

Lapa aktualizēta Piektdiena, 2019.11.15. 16:11

Atstāt komentāru

Pārliecinieties, ka esat ievadījis nepieciešamo informāciju laukos, kur norādīts (*). HTML kods nav atļauts.

Ziņu arhīvs