Daugavpils 15.vidusskola  

skola ar padziļinātu informātikas apguvi
Trešdiena, 2015.09.23. 15:09

Mūsu skolotāji apguva mediju mācību Turcijā.

Šī mācību gada sākumā 5. Daugavpils 15.vidusskolas pedagogi Erasmus+ projektu programmas divpusējās stratēģiskās partnerības projekta ietvaros apciemoja Turciju.

Daugavpils pilsētas dome īsteno Erasmus+ projektu programmas divpusējās stratēģiskās partnerības projektu „Efektīva plašsaziņas līdzekļu lietotprasme veselīgai paaudzei” ("Effective Media Literacy for Healthy Generations", projekta nr.2014-1-TR01-KA201-013137), ko koordinē Turcijas pilsētas Samsunas pašvaldība. Projekta mērķauditorija ir pamatskolas skolotāji, kas ikdienā ar skolēniem dažādu mācību priekšmetu (sociālo zinību, informātikas, vēstures, vizuālās mākslas) un audzināšanas stundās runā par mediju, reklāmu un interneta ietekmi, drošību. Projekta laikā jau notikušas projekta vadības grupas vizītes, izstrādāts materiāls – praktiskas nodarbības par medijiem, ko īstenot stundās abās valstīs. 2015.gada septembrī uz apmācībām Turcijā devās Daugavpils skolotāju grupa, lai mācītos no kolēģiem, noklausītos lekcijas un apmeklētu izglītības iestādes. Delegācijas sastāvā bija arī koordinatori no pašvaldības un Daugavpils Universitātes pārstāvji kā projekta sadarbības partneri, kopā – 25 cilvēku grupa. Skolotāji no dažādām pilsētas skolām tika izvēlēti, izvērtējot skolas un konkrēto pedagogu ieinteresētību aprobēt inovatīvus mācību materiālus, iesaistīties turpmākajā projektu darbībā. Nedēļas laikā Daugavpils skolotāji kopā ar Turcijas skolotājiem izmēģināja praktiskās nodarbības, dalījās savos iespaidos, papildināja izstrādāto materiālu ar Latvijas mediju un interneta vides īpatnībām. Katras dienas programma sākās ar turku nacionālo mūziku dzīvajā izpildījumā, kurai sekoja gan teorētiskās lekcijas, gan praktiskās nodarbības. Lekcijās atklājām pārsteidzošus datus par Turciju – 82% bērnu istabā ir televizors. Skatoties TV, bērni nespēj atšķirt fantāziju no realitātes, iegūt kritisku attieksmi pret to, ko redz. Tieši skolai ir jāuzņemas pienākums informēt un mācīt jauno paaudzi par mediju ietekmi, kritisku un analītisku pieeju visai informācijai, kas ik dienas plūst no dažādiem informācijas nesējiem. Arī drošības jautājumi ir aktuāli gan Latvijā, gan Turcijā, aiz viltus profiliem sociālajos tīklos var slēpties apdraudējums nepilngadīgajiem. Kā par to informēt jauniešus, kā neizpaust privātu informāciju, kam uzticēties?

Daugavpils pilsētas domes Erasmus+ programmas īstenoto projektu „Efektīva plašsaziņas līdzekļu lietotprasme veselīgai paaudzei” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv   sadaļā Erasmus+.


Mūsu skolu šajā projektā pārstāvēja 5 pedagogi:

  • Edgars Davidčuks (vizuālās mākslas skolotājs),
  • Ludmila Iļiško (angļu valodas skolotāja, direktora vietniece izglītības jomā),
  • Olga Macko(informātikas skolotāja),
  • Dmitrijs Marcinkevičs (informātikas skolotājs),
  • Vilnis Vanaģelis (informātikas skolotājs, direktora vietnieks informātikas jautājumos).

Mūsu skolas dalībnieku domas un iespaidi:

Brauciens uz Turciju izrādījās ļoti interesants, izzinošs. Mūs uzņēma ļoti sirsnīgi, atvērti, saimnieki – turki ļoti centās, lai mums būtu viss nepieciešamais darbam, arī smalki pārdomāja kultūrprogrammu. Tikām ērti izmitināti, labi ēdināti un aprūpēti – liels paldies par to!

Neuzskatoties uz to, ka latviešiem un turkiem ir lielas atšķirības kultūrā, skolotāji varēja saskatīt  daudz kopīga vairākos jautājumos jauniešu saskarsmē ar pasauli. Piemēram, gan Latvija, gan Turcijā skolas vecuma bērni ārkārtīgi daudz laikā pavada pie televizora (Latvijas gadījumā arī pie datora), kas izraisa pārdomas, un tieši tas ir arī atspoguļojas projekta nosaukumā.

Ļoti interesantas bija turku rīkotās praktiskās nodarbības mēdiju pratībā – risinājām dažādus uz cilvēka informācijas uztveres spēju un tēlveidi balstītus uzdevumus. Notika regulāra viedokļu apmaiņa un diskusijas nodarbību ietvaros. Mūsuprāt, turki mūsu grupai ļoti veiksmīgi savienoja darbu (nodarbības, lietišķās tikšanās) ar atpūtu, piemēram, vēsturiskās pilsētas Amasijas apmeklējuma laikā mēs tikāmies ar vietējiem izglītības jomas vadītājiem. Ļoti vērtīga bija tikšanās ar Samsunas izglītības jomas vadītājiem pie kopīga vakariņu galda, kur uzzinājām daudz specifiskas informācijas par Turcijas izglītības sistēmu, kā strādā skolotāji, kā tiek vērtēts viņu darbs, kāds ir atalgojums, kādās jomās ir vislielākais pieprasījums pēc studējošajiem, labākās universitātes u.tml. Īpašs bija arī vienas no Samsunas privātskolu apmeklējums, kur apskatījām gan mūzikas, gan mākslas, gan informātikas stundu kabinetus, aplūkojām ekomāju,kur skolēni kopj, rūpējas par dzīvniekiem, paši gatavo ēdienu u.c. Turpat skolā tika rīkota tikšanās konference ar skolas vadību un notika aktīva informācijas apmaiņa, kas bija ļoti interesanta un izzinoša abām pusēm.

Daudzi pārsteigumi, skolotāju sniegtā un iegūtā teorētiskā un praktiskā pieredze mums mazpazīstamā mācību disciplīnā, jauna informācija un kontakti, turku viesmīlība un neatņemamā tējas dzeršana, eksotiskie ielu veikali, apskatītās vēsturiskās vietas un objekti, protams, Stambulas Zilā mošeja un Svētā Sofija – šīs ir tās lietas, ko mēs ieguvām Turcijā un atvedām sev līdzi uz Latviju.

Paldies kolēģiem un organizatoriem, bez viņiem tas viss nevarētu notikt!

Informāciju apkopoja Daugavpils 15.vidusskolas dalībnieki šajā projektā.

Lapa aktualizēta Piektdiena, 2015.10.02. 09:10

Atstāt komentāru

Pārliecinieties, ka esat ievadījis nepieciešamo informāciju laukos, kur norādīts (*). HTML kods nav atļauts.

Ziņu arhīvs