Daugavpils 15.vidusskola  

skola ar padziļinātu informātikas apguvi
Pirmdiena, 2018.11.19. 16:11

Pieredzes apmaiņas seminārs pilsētas izglītības iestāžu klašu audzinātājiem «Manas dzimtās zemes stūrītis»

«…. Ir labi, ka cilvēks savu dzimto zemes stūri spēj mīlēt un cienīt vairāk nekā visus citus. Šī sajūta uztura un stiprina mūsos jauko pieticības prātu….»

( M. Kaudzīte)

Novembra mēnesī mūsu skolā notika pieredzes apmaiņas seminārs pilsētas izglītības iestāžu klašu audzinātājiem « Manas dzimtās zemes stūrītis».
Semināra mērķis bija popularizēt savu labo darba pieredzi ārpusstundu aktivitāšu organizēšanā izglītojamajiem, gatavojoties Latvijas simtgadei.

Semināra uzdevumi bija:

  • Dalīties darba pieredzē ar pilsētas izglītības iestāžu klases audzinātājiem pasākumu organizēšanā;
  • Rosināt un aicināt pilsētas izglītības iestāžu klases audzinātājus iesaistīties ārpusstundu aktivitāšu par godu Latvijas simtgadei organizēšanā;
  • Veicināt pilsētas izglītības iestāžu klases audzinātāju sadarbību un pieredzes apmaiņu;

Seminārā piedalījās mūsu pilsētas skolu klašu audzinātājas un direktora vietnieki audzināšanas jomā.

Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar mūsu skolas patriotiskās audzināšanas aktivitātēm. Direktora vietniece izglītības jomā N.Murzjonoka stāstīja par novadītajiem svētku koncertiem, kuri tika veltīti Latvijas Neatkarības gadadienai, par skolas pasākumu „Iedegsim sveces!”, kurš notika skolas pagalmā, par izglītojošajiem konkursiem, kuri tika organizēti pagājušajā mācību gadā 3.- 9. klašu skolēniem.

Skolotāja Ina Romanovska iepazīstināja semināra dalībniekus ar Latvijas 100. gadadienai veltīto pasākumu ciklu! Pastāstīja, kā notika sagatavošanās konkursiem neklātienē un kā noritēja konkursi klātienē, kādi bija konkursa mērķi un uzdevumi!

Semināram tika sagatavots izdales materiāls, kuru semināra dalībnieki praktiski varēs izmantot savā patriotiskās audzināšanas darbā.

Viesi augstu novērtēja semināru un tā aktualitāti, un diskusijas laikā piedāvāja mūsu skolai organizēt un novadīt konkursus arī pilsētas izglītības iestāžu skolēniem.

Informāciju sagatavoja latviešu valodas un literatūras skolotāja I.Romanovska un direktora vietniece izglītības jomā N.Murzjonoka

Atstāt komentāru

Pārliecinieties, ka esat ievadījis nepieciešamo informāciju laukos, kur norādīts (*). HTML kods nav atļauts.

Ziņu arhīvs