Daugavpils 15.vidusskola  

skola ar padziļinātu informātikas apguvi
Otrdiena, 2017.01.10. 12:01

Pirmklasnieku uzņemšana Daugavpils 15.vidusskolā 2017./2018.mācību gadam

Daugavpils 15. vidusskola, ar padziļinātu informātikas apguvi, aicina nākamo pirmklasnieku vecākus, sākot ar 2017. gada 1. februāri, pieteikt savus bērnus uz pirmo klasi 2017./2018.m.g.

Vecāki (aizbildņi) var pieteikt bērnu mācībām izglītības iestādes 1.klasē tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit 7 gadi, tātad pirmajā klasē 2017./2018.mācību gadā tiks uzņemti tie bērni, kuri dzimuši 2010.gadā. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības, bērns var sākt pamatizglītības ieguvi arī vienu gadu agrāk vai vienu gadu vēlāk saskaņā ar vecāku (aizbildņu) vēlmēm un ārstu komisijas atzinumu (medicīniskā izziņa 026/u).
Nākamo pirmklasnieku reģistrācija sāksies 2017.gada 1.februārī plkst.8.00 un ilgs līdz 2017.gada 28.februāra plkst.17.00, bet papildu reģistrācija ne vēlāk kā līdz 2017.gada 31.augustam.
Arī šogad vecāki (aizbildņi) varēs reģistrēt nākamo pirmklasnieku gan klātienē, izglītības iestādē iesniedzot iesniegumu un uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka personu apliecinošu dokumentu (aizbildnim – Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu), gan arī iesūtot uz iestādes oficiālo elektronisko pastu ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu un tam pievienojot šādu dokumentu kopijas: bērna dzimšanas apliecība, vecāka personu apliecinošs dokuments (aizbildnim – Bāriņtiesas lēmums, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu).

Tiks saglabāta arī kārtība, ka vecāki (aizbildņi) bērnu kā nākamo pirmklasnieku var reģistrēt tikai vienā pašvaldības izglītības iestādē.

Veicot 1.klašu komplektāciju, vispirms tiks dotas priekšrocības bērniem, kuriem izglītības iestādē mācās brāļi vai māsas, otrkārt, priekšrocības saņems izglītības iestādē strādājošo darbinieku bērni, treškārt, izglītības iestādei ģeogrāfiski tuvāk dzīvesvietu deklarējušie pilsētas bērni, ja reģistrācijas brīdī bērnam un vismaz vienam no vecākiem dzīvesvieta ir deklarēta ne mazāk kā sešus mēnešus, izņemot gadījumu, ja bērnam un vismaz vienam no vecākiem tiek mainīta deklarētā dzīvesvieta sakarā ar nekustamā īpašuma iegādi, attiecīgi uzrādot darījumu apliecinošu dokumentu. Turklāt, ja šīs priekšrocības netiek izmantotas līdz 2017.gada 28.februārim, tās tiek zaudētas.

Ne vēlāk kā līdz 2017.gada 15.martam katrs vecāks (aizbildnis) no izglītības iestādes saņems rakstisku paziņojumu par bērna uzņemšanu izglītības iestādē vai par atteikumu uzņemt izglītības iestādē.
Pilns „Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs 2017./2018.mācību gadā” teksts pieejams pielikumā.

 

Daugavpils 15. vidusskolas administrācija

Lapa aktualizēta Otrdiena, 2017.01.24. 12:01

Atstāt komentāru

Pārliecinieties, ka esat ievadījis nepieciešamo informāciju laukos, kur norādīts (*). HTML kods nav atļauts.

Ziņu arhīvs