Daugavpils 15.vidusskola  

skola ar padziļinātu informātikas apguvi
ERASMUS+ KA1

ERASMUS+ KA1

 

Daugavpils 15. vidusskolas Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekts Nr. 2019-1-LV01-KA101-060321 “Skola attīstībā: kompetents skolotājs – konkurētspējīga skola”.        

Finasējuma apjoms: 19787 EUR

Projekta ilgums: 01.07.2019- 30.06.2020

Projekta mērķi:

-atbalstīt skolotāju profesionālās meistarības pilnveidi, personības izaugsmi un kompetences paaugstināšanu;

-veicināt skolas vadības un skolas mācību procesa modernizēšanu un mācību efektivitātes nodrošināšanu atbilstoši mūsdienu izglītības vajadzībām un prasībām;

-veicināt labas pieredzes un daudzveidīgu inovatīvu metožu pārnesi un ieviešanu mācību procesā;

-veicināt skolas internacionalizāciju, tādējādi pārņemot dažādu Eiropas valstu metodisko pieredzi.

Projektā tiks iesaistīti: skolas vadības un atbalsta personāls, dažādu priekšmetu skolotājas, kuras sniedz savu ieguldījumu un aktīvi piedalās mācību procesa organizēšanā un skolas mācību darbībā. Projekta dalībniekiem projekta ietvaros būs iespēja piedalīties starptautiskos apmācību kursos un semināros dažādu Eiropas valstīs. (Spānijā, Grieķijā, Somijā un Kiprā); iegūt inovatīvu pieredzi savā profesionālās darbības jomā. Kursu un semināra aktivitātes ir vērstas uz to, lai iegūtu jaunas zināšanas un iespaidus, inovatīvas kompetences, idejas un pieredzi.

Projekta tēmas ir: jaunās tehnoloģijas/digitālās kompetences; inovatīvas mācību programmas/izglītības metodes; skolas attīstība un kvalitātes uzlabošana, internacionalizācija.

Projekta dalībnieki pēc mācību kursiem dalīsies pieredzē ar citiem skolotājiem pieredzes apmaiņas semināros, nodrošinās inovatīvo metožu ieviešanu, kā arī informēšanu par projekta gaitu skolas mājas lapā un dažādos medijos.

Vairāk par Erasmus + programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus +

Projekta kontaktpersona Daugavpils 15. vidusskolā: Ļubova Raihele, Daugavpils 15.vidusskolas projektu koordinatore

 

Ceturtdiena, 2021.05.20. 14:05

Iedvesma no saulainās Kipras

 

Pateicoties ES Erasmus+ programmas (KA1) skolu sektora projektam “Skola attīstībā: kompetents skolotājs konkurētspējīga skola” Nr. 2019-1-LV01-KA101-060321 varēju piedalīties kursos „Skolas menedžmenta uzlabošana” (Improving school management) Kiprā.

 

Erasmus+ programmas KA1 skolu sektora projekta Nr. 2019-1-LV01-KA101-060321 “Skola attīstībā: kompetents skolotājs – konkurētspējīga skola” ietvaros no 29. februārim līdz 7 martam skolas direktors un 2 skolotājas piedalījās mācību seminārā Somijā.

 

Pateicoties Erasmus + KA1 projektam man bija iespēja divas nedēļas strādāt starptautiskā komandā Barselonā kursos “Educational Apps and Audiovisuals in the Classroom”

Sestdiena, 2019.10.26. 10:10

Muchas gracias,Barcelona!

 

Jau otro gadu, pateicoties “ ES Erasmus+ programmas (KA1) skolu sektora projekta “Skola attīstībā: kompetents skolotājs konkurētspējīga skola” Nr. 2019-1-LV01-KA101-060321” projektam man ir iespēja mācīties un dalīties pieredzē ārzemēs. Šogad es apmeklēju saulaino Spāniju. Spānijā, veselu nedēļu strādāju starptautiskā komandā Barselonā, kursos “Happy Schools: positive education for well-being and life-skills development.”

 

Pateicoties Erasmus + KA1 programmai, man bija iespēja iegūt jaunas zināšanas un pieredzi “Europass -Skolotāju Akadēmijā” Atēnās no 13. līdz 20. oktobrim.

ES Erasmus+ programmas (KA1) skolu sektora projekta “Skola attīstībā: kompetents skolotājs konkurētspējīga skola” Nr. 2019-1-LV01-KA101-060321