Daugavpils 15.vidusskola  

skola ar padziļinātu informātikas apguvi
ERASMUS+ KA1

ERASMUS+ KA1 (0)

 

Daugavpils 15. vidusskolas Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekts Nr. 2019-1-LV01-KA101-060321 “Skola attīstībā: kompetents skolotājs – konkurētspējīga skola”.        

Finasējuma apjoms: 19787 EUR

Projekta ilgums: 01.07.2019- 30.06.2020

Projekta mērķi:

-atbalstīt skolotāju profesionālās meistarības pilnveidi, personības izaugsmi un kompetences paaugstināšanu;

-veicināt skolas vadības un skolas mācību procesa modernizēšanu un mācību efektivitātes nodrošināšanu atbilstoši mūsdienu izglītības vajadzībām un prasībām;

-veicināt labas pieredzes un daudzveidīgu inovatīvu metožu pārnesi un ieviešanu mācību procesā;

-veicināt skolas internacionalizāciju, tādējādi pārņemot dažādu Eiropas valstu metodisko pieredzi.

Projektā tiks iesaistīti: skolas vadības un atbalsta personāls, dažādu priekšmetu skolotājas, kuras sniedz savu ieguldījumu un aktīvi piedalās mācību procesa organizēšanā un skolas mācību darbībā. Projekta dalībniekiem projekta ietvaros būs iespēja piedalīties starptautiskos apmācību kursos un semināros dažādu Eiropas valstīs. (Spānijā, Grieķijā, Somijā un Kiprā); iegūt inovatīvu pieredzi savā profesionālās darbības jomā. Kursu un semināra aktivitātes ir vērstas uz to, lai iegūtu jaunas zināšanas un iespaidus, inovatīvas kompetences, idejas un pieredzi.

Projekta tēmas ir: jaunās tehnoloģijas/digitālās kompetences; inovatīvas mācību programmas/izglītības metodes; skolas attīstība un kvalitātes uzlabošana, internacionalizācija.

Projekta dalībnieki pēc mācību kursiem dalīsies pieredzē ar citiem skolotājiem pieredzes apmaiņas semināros, nodrošinās inovatīvo metožu ieviešanu, kā arī informēšanu par projekta gaitu skolas mājas lapā un dažādos medijos.

Vairāk par Erasmus + programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus +

Projekta kontaktpersona Daugavpils 15. vidusskolā: Ļubova Raihele, Daugavpils 15.vidusskolas projektu koordinatore