Daugavpils 15.vidusskola  

skola ar padziļinātu informātikas apguvi
Piektdiena, 21 Decembris 2018 - Daugavpils 15.vidusskola
Piektdiena, 2018.12.21. 12:12

Bavārijas kultūras mantojumi Daugavpils 15.vidusskolas skolēnu fokusā

ES Erasmus+ skolu apmaiņas partnerību projekta Nr. 2018-1-DE03-KA229-047311_5 „Kultūras mantojums - Eiropas skolu fokusā” mērķi ir veicināt tādu personīgo īpašību attīstību kā mobilitāte, aktivitāte, tolerance, pievērst uzmanību kultūras un vēstures vērtībām, kā arī veicināt modernu digitālo līdzekļu un multimediju izmantošanu.

Piektdiena, 2018.12.21. 12:12

Ciemos pie skolas direktora

Skolas darba dienu ritms ir ļoti raits: nepilni 4 mācību mēneši pagāja ātri, un 18.decembrī tika izliktas 1.semestra atzīmes un apkopoti pilsētas mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti.

Piektdiena, 2018.12.21. 12:12

To be continued ……

Darbi, izaicinājumi, atklājumi ir labi un produktīvi tad, kad ir turpinājums. Šogad rudenī es piedalījos projektā „ Nr.2018-1-LV01-KA101-046760 „Skolas stratēģija: skolotāju kompetenču paaugstināšana, mācību procesa kvalitātes un efektivitātes uzlabošana izglītības sistēmas pārmaiņas kontekstā” un apmeklēju kursus. Es strādāju ļoti dzīvespriecīgā un profesionālā komandā. Mēs turpinājām profesionāli un cilvēciski sazināties arī pēc kursiem. Mums arī radās doma, kā piesaistīt skolēnus mūsu projektam, jo mēs strādājam viņu labā.