Daugavpils 15.vidusskola  

skola ar padziļinātu informātikas apguvi
ERASMUS+ KA2 (3)

Daugavpils 15. vidusskolas ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekta Nr. 2020-1-DE03-KA229-077288_4 „Schatzkiste Europas„ - „Eiropas dārgumu lāde„

 Projekta ilgums: 01.09. 2020.- 31.08.2022  (2 gadi)

 Finasējuma apjoms: 32 919. 00 EUR

 Projekta apraksts: Projekta mērķi: veicināt starpkultūru prasmju apgūšanu; veicināt Eiropas kopīgo sakņu un vērtību izsekošanu; nodrošināt kultūras mantojuma popularizēšanu un tā nozīmes atzīšanu Eiropas līmenī; attīstīt mediju kompetences; veicināt svešvalodu apguvi; veicināt starptautisko mobilitāšu skaita paplašināšanu; stiprināt Eiropas sadarbību starp skolēniem un skolotājiem.

 Projekta dalībnieki/ mērķa grupa:  5 Eiropas skolas no 5 partnervalstīm: Latvija, Vācija. Čehija, Itālija, Lielbritānija. No visām partnervalstīm projekta dalībnieki ir skolēni (15–18 g.v.) un skolotāji.

 Projekta tēmas: Eiropas kultūras mantojuma sabiedriskā, sociālā un izglītojošā vērtība; Radošums un kultūra; IKT - jaunās tehnoloģijas un digitālās prasmes; Aktīva ES pilsonība, Eiropas izpratne un demokrātija; Starpkultūru izglītība.

 Projekta aktivitātes: mācību mobilitātes/tikšanās; kopīgas īstermiņa apmācības pedagoģiskajam personālam un īstermiņa skolēnu grupu apmaiņas, kuros ir iekļautas iepazīšanas ar partnervalstu kultūras mantojumiem;  materiālu un videomateriālu izstrāde; multimediālas darbnīcas skolēniem; Eiropas kultūras objektu izpēte; radošās darbnīcas, ekskursijas un  apmeklējumi; projekta rezultātu izplatīšana, publicitātes nodrošināšana.

 Erasmus + skolas partnerība koncentrējas uz tikšanos starp skolēniem un viņu skolotājiem, kā arī uz projekta darbu laikā starp tikšanās reizēm. Savstarpējās vizītēs un projekta kopdarbā skolotājiem un skolēniem būtu jāsniedz autentisks ieskats citās Eiropas kultūrās un mentalitātēs, jāattīsta jaunas kompetences kultūras jomā.

 Projekta rezultātu izplatīšanas nodrošināšana: visi projekta rezultāti (fotoattēli, video u.t.t.) tiek publicēti skolas mājaslapā un tam paredzētā projekta vietnē un tie ir brīvi pieejami plašai auditorijai.

 

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

 

Projekta kontaktpersona Daugavpils 15. vidusskolā: Ļubova Raihele, projektu koordinatore.

 

 

Daugavpils 15. vidusskolas 6 skolnieces no 10.a klases ar savu klases audzinātāju Liju Gladeviču un angļu valodas skolotāju Natāliju Matoviņikovu no 8. līdz 14.maijam atradās itāļu pilsētā Taranto, lai kopā ar partnēriem no Lielbritānijas, Čehijas, Vācijas un Itālijas piedalītos starptautiskajā tikšanās, kuru organizē itāļu partnerskolā Instituto Professionale di Stato „F.S. CABRINI” Erasmus+ projekta ietvaros.

 

Erasmus projekti nav tikai parasti izbraukumi ārpus valsts robežām, veidojot sadarbību, tie paver nesakaitāmi daudz iespēju: atrast īstus draugus, iepazīt citas kultūras, izprast un izdzīvot dažādas tradīcijas, iegūt spēku un jaunas emocijas. Iegūtā pieredze ļauj salīdzināt dzīves līmeņus un skolas dzīves.