Daugavpils 15.vidusskola  

skola ar padziļinātu informātikas apguvi
ERASMUS+ KA2

Daugavpils 15. vidusskolas ES Erasmus+ programmas  Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts Nr. 2018-1-DE03-KA229-047311_5  
„Kultūras mantojums - Eiropas skolu fokusā”

Projekta pieteicējs: Daugavpils 15. vidusskola - partneris

Projekta ilgums: 01.09. 2018.- 31.08.2020  (2 gadi)

Projekta mērķis:

ES Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr. 2 (KA2)  skolu apmaiņas partnerību projekta mērķi ir:
    veicināt dažādu Eiropas skolu sadarbību,
    veicināt starpkultūru prasmju apgūšanu,
    atbalstīt skolēnu un skolotāju zināšanu pilnveidi, personisko izaugsmi un kompetences kultūras jomā,
    nodrošināt kultūras mantojuma popularizēšanu un tā nozīmes atzīšanu Eiropas līmenī,
    veicināt modernu digitālo līdzekļu un multimediju izmantošanu,
    veicināt skolas internacionalizāciju,
    veicināt starptautisko mobilitāšu skaita paplašināšanu,
    attīstīt starpkultūru kompetences un Eiropas dimensiju.

Projekta apraksts:

Projektā iesaistījušās 5 skolas no Eiropas valstīm: Latvija, Vācija, Lielbritānija, Čehija, Itālija. Sadarbības skolas:
Daugavpils 15.vidusskola, Latvija,
Erich Kästner- Mittelschule, Minhene, Vācija,
The Canterbury Academy, Canterbury, Lielbritānija,
Gymnázium Kroměříž, Čehija,
Instituto professionāle di stato - IPS F.S. CABRINI,  Taranto, Itālija,

Projekta vadošais koordinators: Erich Kästner- Mittelschule, Vācija.

Projekta tēmas:
1. UNESCO Kultūras mantojums / Eiropas kultūras mantojuma gads.
2. IKT - jaunās tehnoloģijas - digitālās prasmes.
3. Jaunu mediju izmantošana.
4. Starpkultūru izglītība.
5. Iemācīties un apgūt svešvalodas.
6. Aktīva ES identitāte, Eiropas apziņa, demokrātija.
Erasmus + skolas partnerība koncentrējas uz tikšanos starp skolēniem un viņu skolotājiem, kā arī uz projekta darbu laikā starp tikšanās reizēm. Savstarpējās vizītēs un projekta kopdarbā skolotājiem un skolēniem būtu jāsniedz autentisks ieskats citās Eiropas kultūrās un mentalitātēs, jārada jaunas perspektīvas un jāattīsta jaunas kompetences.

Projekta izmaksas
100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts, kopējais finansējums
32 982, 00   EUR ( trīsdesmit divi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit divi eiro);
Daugavpils pilsētas domes priekšfinansējums 201¬9./2020 gadā  20% apmērā – 6596,40 EUR (seši tūkstoši pieci simti deviņdesmit seši eiro, četrdesmit centi), kas tiks atgriezts pēc projekta noslēguma un gala atskaites iesniegšanas 2020.gadā.

Projekta dalībnieki un mērķa grupa
Projekta dalībnieki ir skolēni un skolotāji no Eiropas skolām, kas piedalījušies dažādās projektu aktivitātēs.

Projekta aktivitātes
1. Mācību un mācīšanās mobilitātes uz visām partnerskolām.
2. Projekta mājaslapas izveide.
3. Materiālu (tai skaitā videomateriālu) izstrāde.
4. Multimediālas un radošās darbnīcas skolēniem.
5. UNESCO kultūras mantojuma izpēte.
6. Eiropas mazpazīstamu kultūras objektu izpēte, to nozīmes atzīšana savā valstī un Eiropā.
7. Kultūras objekta pases  izstrāde (kritēriju izstrāde) un prezentācija.
9. Dažādu kultūrcentru un mākslas centru apmeklējums.
10. Projekta rezultātu izplatīšana, publicitātes nodrošināšana.

Kontaktinformācija: Ļubova Raihele, Daugavpils 15.vidusskolas pr. koordinatore Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.,
mob. +371 26378940

 

ES Erasmus+ skolu apmaiņas partnerību projekts Nr. 2018-1-DE03-KA229-047311_5 „Kultūras mantojums - Eiropas skolu fokusā”  Laikā no 8. līdz 14. decembrim ES Erasmus+ skolu apmaiņas partnerību projekta “Kultūras mantojums Eiropas skolu fokusā” (Nr. 2018-1-DE03-KA229-047311_5) turpinājumā notika tikšanās Kenterberijas pilsētā (Lielbritānijā), kurā piedalījās mūsu skolas 12. klases 6 audzēkņi un 3 skolotāji.

No 2019. gada 16. līdz 19. oktobrim mūsu skolā Erasmus+ partnerības projekta Nr. 2018-1-DE03-KA229-047311_5 „Kultūras mantojums – Eiropas skolu fokusā” ietvaros viesojās 14 projekta dalībnieki – skolotāji no partnerskolām Vācijā, Itālijā, Čehijā, Lielbritānijā.         

Laikā no 5. līdz 12. maijam Daugavpils 15.vidusskolas grupa no 11.a klases skolēniem un 4 skolotājiem apmeklēja Itāliju, Taranto pilsētu Erasmus+ projekta “Kultūras mantojums Eiropas skolu fokusā” ietvaros. Šī bija trešā tikšanās, kurā piedalījās 50 projekta dalībnieki - skolotāji un skolēni no Vācijas, Lielbritānijas, Latvijas, Čehijas un Itālijas.

ES Erasmus+ skolu apmaiņas partnerību projekta Nr. 2018-1-DE03-KA229-047311_5 „Kultūras mantojums - Eiropas skolu fokusā” mērķi ir veicināt tādu personīgo īpašību attīstību kā mobilitāte, aktivitāte, tolerance, pievērst uzmanību kultūras un vēstures vērtībām, kā arī veicināt modernu digitālo līdzekļu un multimediju izmantošanu.

ES Erasmus+ skolu apmaiņas partnerību projekta  Nr. 2018-1-DE03-KA229-047311_5  „Kultūras mantojums - Eiropas skolu fokusā” ietvaros mūsu skolas skolotāju darba grupa no 5. līdz 8. novembrim piedalījās starptautiskajā  pasākumā,  kas notika Apvienotās Karalistes pilsētā Kenterbērijā.