Daugavpils 15.vidusskola  

skola ar padziļinātu informātikas apguvi
Karjeras izglītība

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldība ir parakstījusi sadarbības līgumu ar VIAA par pilotprojekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Projekts uzsākts 2017. gada martā un to paredzēts īstenot līdz 2020.gada 30.decembrim. 
Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir valsts un pašvaldību dibinātas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamie.
Projekta finansējums paredzēts, lai atbalstītu pedagogu karjeras konsultantu darbību izmēģinājumskolās, kā arī karjeras atbalsta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai Daugavpils vispārizglītojošo skolu izglītojamiem. Projektā kā izmēģinājumsskolas ir iekļautas Daugavpils Krievu vidusskola-licejs, Daugavpils 3.vidusskola, Daugavpils Centra vidusskola, Daugavpils 9.vidusskola, Daugavpils 10.vidusskola, Daugavpils 12.vidusskola, Daugavpils 13.vidusskola, Daugavpils 15.vidusskola, Daugavpils 16.vidusskola un Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola-attīstības centrs. Ņemot vērā projektā izvirzītās prasības, karjeras atbalsta pakalpojumi projekta laikā būs pieejami arī projektā neiesaistīto skolu 7. – 12.klašu izglītojamiem, jo šajā vecumā skolēni sāk apzināti aizdomāties par savu nākotnes izglītības ceļu un vēlamo profesionālo jomu.
Lai sekmīgi īstenotu projektu, Daugavpils pilsētas pašvaldībā ir izstrādāts pasākumu plāns šim mācību gadam, kas atbilstoši projektā noteiktajām prasībām tiks arī īstenots. Jau šajā periodā un arī turpmākajos periodos tiks plānotas aktivitātes, kas atbilst skolēnu interesēm un vajadzībām, kā arī iekļautas profesionālās jomas, kas ir prioritāras pašvaldībā, reģionā un valstī.
Tāpat veiksmīgai un kvalitatīvai projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanai, plānota sadarbības veicināšana ar visām pilsētā esošajām profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, kā arī uzņēmumiem, valsts, pašvaldības un valsts iestādēm, institūcijām un biedrībām, kas atbalsta un sniedz pakalpojumus dažādu profesionālo jomu iepazīšanā, karjeras informācijas un karjeras izglītības jautājumu izzināšanā.

Aktivitātes tiks īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

projekta koordinatore Daugavpils pilsētā

Santa Čeirāne
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 Daugavpils 15.vidusskolas Pedagogi karjeras konsultanti:

 

1.- 8.kl. – Alla Velika, 66. kabinets,

9.-12.kl. – Alīna Ivanova, 66. kab.

 

Sestdiena, 2019.01.12. 18:01

Manu vecāku, ģimenes locekļu darbs

 

Tikšanās ar karjeras konsultantu. Tikšanos ietvaros otrās klases skolēni runāja par to, kur un par ko strādā viņu vecāki un citu ģimenes locekļi.

Trešdiena, 2018.11.07. 15:11

Mērķu sasniegšanas eksperte mūsu skolā

 

Pie mūsu skolas 10. un 9. klases skolēniem oktobrī un novembrī viesojas eksperte mērķu sasniegšanā Daina Kriviņa. Viņa vada nodarbības ciklus “ESI PAMANĀMS UN LIEC SEVI ATCERĒTIES!”

Trešdiena, 2018.11.07. 15:11

ASV izglītības izstāde Rīgā

3. novembrī mūsu skolas pārstāvji, kuri ir ieinteresēti gūt zināšanas un augstāko izglītību ASV, apmeklēja Rīgas Biznesa Skolu, kur notika ASV Augstākas Izglītības izstāde.

Piektdiena, 2018.10.26. 17:10

Mācību ekskursija uz Skrīveru Saldumiem!

 

Vai Jums bija kādreiz iespēja izmēģināt sevī konfekšu tinēja lomā? Mūsu skolas skolēniem šī iespēja bija piedāvāta un viņi to labprāt izmantoja.

Ceturtdiena, 2018.10.18. 15:10

Karjeras nedēļas aktivitātes

No 8. līdz 12. oktobrim Daugavpilī notika kārtēja Karjeras nedēļa. Mūsu skolas skolēni aktīvi piedalījās karjeras atbalsta pasākumos, mācību ekskursijas, karjeras klases stundās un citas karjeras atbalsta aktivitātēs.

Daugavpils Universitāte, Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāle un inovāciju festivāls “MINOX Latgale” aicināja skolēnus, skolotājus, kā arī vecākus un citus interesentus apmeklēt izstādi!

 

Divas dienas pēc kārtas mūsu skolā viesojas lektors no Siguldas ar programmu “Izziņas un radošo tehnoloģiju skola”.

Seminārs par apkalpojošo sfēru perspektīvu notika 11.aprīlī PIKC “Daugavpils tehnikumā”, ar mērķi iepazīstināt karjeras specialistus un izglītojamos ar karjeras iespējām apkalpojošās sfēras jomā, darba un izaugsmes perspektīvām, kā arī sniegt informāciju par izglītības apguves iespējām.

5.aprīlī mūsu skolas 12.klases skolnieces devas uz Atvērto durvju dienām Daugavpils Universitātē.

Ceturtdiena, 2018.04.12. 22:04

Būvniecības tehnikums atvēra savas durvis

 

  1. aprīlī mūsu skolas audzēkņi paši gribēja apmeklēt Būvniecības Tehnikumu.

 

  1. martā pie mūsu skolas 12.klases skolēniem viesojas Augstākas izglītības iestāžu pārstāvi.
Ceturtdiena, 2018.03.01. 13:03

Patīkami un lietderīgi mirkļi

Gan 7.februārī, gan 14.februārī, gan 21. februārī Pašvaldības policija uzaicināja mūsu skolas 4 klašu skolēnus pie sevis.

Piektdiena, 2018.02.09. 10:02

Neparastā fizika parastajā ikdienā

24. janvārī DU uzaicināja skolēnus apmeklēt universitāti un piedalīties nodarbībās” Neparastā fizika parastajā ikdienā. “

Otrdiena, 2018.01.23. 20:01

Ēnu dienas sākas!

Jau 17-to gadu Latvijā notiek ēnu dienas.

Š.g. 12. decembrī 5.-8.klašu skolēniem Mācību centrs “FIBRA” piedāvāja uzzināt, iepazīties, kā tas var būt- Profesija kā svētki. (Frizieris, florists)

23. novembrī mūsu skolas 11.a klasē Swedbank pārstāvis novadīja praktisko mācībstundu “Dzīvei gatavs” programmas ietvaros.

Trešdiena, 2017.12.06. 15:12

Nākotnes profesijas IKT jomā!

23.novembrī mēs 8 skolēni no mūsu skolas dažādām klasēm apmeklējām  pasākumu „Nākotnes profesijas IKT jomā!”. Tas notika 10.vidusskolā.

Ceturtdiena, 2017.11.09. 15:11

Ekskursija uz muzeju

2. novembrī 4.c klases skolēni, klases audzinātāja Valentīna Zikejeva  un karjeras konsultante Alla Velika  apmeklēja Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju.

Pirmdiena, 2017.11.06. 21:11

Mūsu pilsētas kultūras zelts

Dzīvojot Daugavpilī, mēs kopā ar 4.b klases skolēniem nolēmām aiziet uz Marka Rotko Mākslas centru. Ekskursija notika 31. oktobrī. Tur audzēkņi apskatīja Ināras Petrusevičas izstādi un citu valstu gleznotāju darbus.

Karjeras nedēļas galvenais mērķis – palīdzēt skolēniem pareizi izvēlēties profesiju, lai tā būtu interesanta, arī aizraujoša, palīdzētu veidot karjeru dzīvē.

Sestdiena, 2017.10.21. 21:10

Pirmklasnieki profesiju pasaulē

Karjeras nedēļas ietvaros pirmās klases skolēni ne tikai piedalījās zīmējuma konkursā “Profesiju pasaulē”, bet arī varēja iepazīties ar dažādiem profesijām.