Daugavpils 15.vidusskola  

skola ar padziļinātu informātikas apguvi

Skolas pulciņi

2018./2019. māc.gadā skolā darbojas šādi pulciņi:

Koris

Jau ne pirmo gadu skolā darbojas programma „Koris” (vadītāja Lilija Kozinda). Ar katru gadu kora kolektīva dalībnieku skaits pieaug. Korī dzied izglītojamie vecumposmā no 1. līdz 5.klasei. Kora dalībnieki labprāt apmeklē nodarbības.
Koris regulāri piedalās skolas pasākumos un koncertos. Šogad skolas koris piedalījās Latvijas Neatkarības dienai veltītajos koncertos. Mūsu izglītības iestādē ir daudz brīnišķīgu tradīciju, dažādu skolas svētku, un skolas koris ir neatņemams un neaizvietojams šo svētku dalībnieks.
Katru gadu mūsu skolas koris piedalās pilsētas koru skatē. Šis gads nav izņēmums. Mēs jau gatavojam jaunu programmu. Kora dalībnieki cer, ka viņi varēs pilsētas koru skatē parādīt augstu līmeni, kā arī turpmāk centīsies visus priecēt ar savu uzstāšanos skolas pasākumos!

Blokflautu ansamblis

Otro gadu skolā darbojas programma “Blokflautu ansamblis ( vadītāja Lilija Kozinda). Ansamblī spēlē 1.-3.kl. skolēni.

Ansamblis regulāri piedalās skolas pasākumos un koncertos. Un tas jau ir kļuvis par skolas tradīciju,- ansambļa uzstāšanās ir neatņemama svētku pasākumu daļa.

Pagājušajā mācību gadā mūsu ansambļa dalībnieki pirmo reizi piedalījās pilsētas instrumentālās mūzikas konkursā un ieguva 1.pakāpes diplomu.

Šogad ansambļa repertuārs tiek paplašināts ar jaunām kompozīcijām.

Ansambļa dalībnieki cer, ka viņi varēs pilsētas instrumentālās mūzikas konkursā parādīt augstu līmeni, kā arī turpmāk centīsies visus priecēt ar savu uzstāšanos skolas pasākumos!

 

Skolas teātris

Jau 14 gadus skolā darbojas teātra pulciņš. Pulciņa programma ļauj bērniem un jauniešiem iemācīties ne tikai lasīt, skatīties un klausīties, bet arī saskatīt, kas slēpjas aiz tiem vai citiem vārdiem, frāzēm un saukļiem. Bet galvenais – bērns / jaunietis brīvas sarunas un nodarbību formā iemācās analizēt literāros darbus, tēlus un iejusties lomās, aug par jaunu, jūtīgu, domājošu personību.

Septembrī atjaunoja savu darbu skolas teātra kolektīvs jaunā sastāvā. Teātra pulciņā darbojas 5.-6. klašu skolēni. Pulciņa programma ļauj bērniem iemācīties ne tikai lasīt, skatīties un klausīties, bet arī saskatīt, kas slēpjas aiz tiem vai citiem vārdiem, frāzēm un saukļiem. Bet galvenais – bērni brīvi  sarunājas un nodarbību formā iemācās analizēt literāros darbus, tēlus un iejusties lomās, izdzīvot citu cilvēku dzīvi, izprast citu domas un jūtas, ļauj veidoties jaunām, jūtīgām, domājošām personībām.
Teātra pulciņa vadītāja skolotāja Ļubova Šaldova  stāsta pulciņa dalībniekiem par teātra mākslas izpausmes iespējām skolā un ārpus skolas, par to ieguldījumu skolēnu estētiski ētiskajā audzināšanā. Teātra pulciņā skolēni iepazīst gan teātra mākslas pamatus, gan pilnveido sevi un savas iespējas uz skatuves.

Robotika

Robotikas pulciņš sāka savu darbu  2014. gadā un uzreiz ieinteresēja mūsu skolas skolēnus.
Pulciņa vadītājs ir informātikas skolotājs Dmitrijs Marcinkevičs,kas pats aizraujas ar robotiku un jaunajām tehnoloģijām inženierzinātnē
Tagad pulciņā ir dažāda vecuma skolēni, sākot ar zinātkārajiem pirmklasniekiem un beidzot ar nopietnajiem un gudrajiem vidusskolēniem.
Nodarbības notiek uz konstruktora Lego Mindstorms bāzes un Arduino robotiem.
Katram dalībniekam, atkarībā no viņa vecuma, ir noteikti savi uzdevumi. Jaunākā skolēnu grupa iepazīstas ar robotu būves principiem un programmēšanas pamatiem. Vecāko klašu skolēni būvē robotus un programmē robotus sacensībām.  Turklāt robotu ārējais izskats ir katra skolēna fantāzija un izvēle. Kāpēc jāapstājas pie viena varianta, ja ir iespēja izdomāt kaut ko īpašu un orģinālu? Nodarbību laikā tiek attīstīta gan loģika, gan domāšana. Robota uzbūve un programmēšana ir sarežģīts uzdevums, kur nepieciešamas matemātikas, fizikas, bioloģijas un valodu zināšanas.
Pulciņa dalībnieki katru gadu veiksmīgi piedalās reģionālās un Latvijas robotu sacensībās. Robotu veidošana ir ļoti aizraujoša nodarbošanās, tāpēc dažreiz stunda paiet nemanāmi, bet ļoti interesanti un aizraujoši!


Prasmīgās rokas

Šogad pulciņā „Prasmīgās rokas” darbojas 4.b klases skolēni, kuriem ir interese un griba, liekot lietā savu izdomu, radīt skaistus un estētiskus darbus. Skolēni savā starpā ir draudzīgi, izpalīdzīgi. Ļoti svarīgi, lai bērni iemācītos strādāt komandā, respektētu viens otra viedokli.  
Pulciņā dalībnieki ar prieku un interesi veido savus darbus izstādēm, piedalās skolas noformēšanā dažādiem svētkiem. Ceram, ka no viņiem ar laiku izaugs labi noformētāji un dizaineri.
Pulciņa vadītāja Tatiana Klycheva aicina arī citus skolēnus darboties pulciņā, lai attīstītu savas prasmes un iemaņas māju, telpu, dāvanu noformēšanā un iepriecinātu apkārtējos!


Basketbols

Basketbola kā sporta spēles galvenais mērķis ir piesaistīt jauniešus aktīvai atpūtai un veselīgam dzīvesveidam.
Basketbols –  septītais populārākais sporta veids pasaulē, kurš ir aizsācies tālajā 1891. gadā, kad kādas universitātes profesors uzkāra persiku grozu 305 cm augstumā, lai tajā mestu bumbu. Viņš to izdarīja, lai studentiem būtu pēc iespējas vairāk fizisko aktivitāšu. Jāatzīst, ka Latvija ir viena no basketbola pamatlicējām Eiropā, 1935. gadā uzvarot pirmajā Eiropas čempionātā.
Mūsu skolā basketbola sekcija strādā no 1982. gada. Ir lieli sasniegumi un panākumi, par ko liecina mūsu kausu vitrīna skolas foajē. Sports prasa daudz spēka, izturības,laika un gribas. Nodarbojieties ar sportu, un jūsu dzīve būs pilnvērtīga un veselīga!

Skolas muzejs

Muzejs ir tā vieta, kur mēs varam ieskatīties vēsturē. Skolas muzejā darbojas pamatskolas skolēni, un muzeja vadītāja ir Anita Keca.
Skolas muzejā var apskatīt dažādas fotogrāfijas un materiālus par mūsu skolas vēsturi, uzzināt par to, kāda bija skola agrāk. Mēs šobrīd nodarbojamies ar jau savākto materiālu izpēti, sakārtošanu un modernizēšanu. Mūsu darbs tikai aizsākās. Skolas muzejā ir daudz foto materiālu par skolas dzīvi iepriekšējos gados, par skolas absolventiem, pasākumiem, skolotājiem un darbiniekiem.
Mūsu iecere – izmantojot jaunākās tehnoloģijas, izveidot skolas dzīves hroniku, un padarīt šo informāciju pieejamu ikvienam.

Koriģējošā vingrošana

Ārstnieciskā vingrošana ir gan droša un efektīva veselības profilaksei un ārstēšanai, gan uzlabo ķermeņa vispārējo fizisko sagatavotību, kas vajadzīga ne tikai sportā, bet arī ikdienas dzīvē.
Skolas koriģējošās vingrošanas grupā nodarbojas skolēni no dažādām klasēm. Vadītāja ir sporta skolotāja Inga Demidenko. Nodarbību programma piedāvā dažādus mugurai saudzīgus vingrojumus veselībai un skaistumam. Mūsu nodarbībās mēs pielietojam dažādus metodiskos paņēmienus un metožu kopumu, lai panāktu pēc iespējas daudzpusīgāku iedarbību uz bērna organismu, stimulētu organisma augšanu, attīstību un veidošanos.
Esi kustībā un būsi vesels!

 

Lapa aktualizēta Sestdiena, 2022.01.15. 20:01