Daugavpils 15.vidusskola  

skola ar padziļinātu informātikas apguvi

Kas ir skolas psihologs

Uzrakstīja 

Ko dara skolas psihologs. Šāds jautājums ļoti bieži tiek uzdots. Šajā rakstā es mēģināšu sniegt Jums atbildes uz šo jautājumu.

 Darba laiks:

Kas ir skolas psihologs?

Skolas psihologs ir palīgs bērniem, vecākiem un skolotājiem, lai risinātu un novērstu problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā.

Ko skolas psihologs dara?

Konsultē

· Piedāvā skolotājiem un vecākiem efektīvākas un veselīgākas metodes, kā risināt bērna mācību un uzvedības problēmas
· Palīdz izprast, kā bērna attīstību ietekmē viņa mācības un uzvedība
· Veicina vecāku un skolotāju savstarpējo sadarbību

Novērtē

· Mācību iemaņas
· Mācīšanās spējas
· Personības attīstību
· Emocionālo stāvokli
· Sociālās iemaņas
· Mācību vidi un skolas “klimatu”

Risina problēmas

· Strādā ar ģimeni un bērnu individuāli
· Palīdz atrisināt konfliktus un domstarpības mācību procesā
· Sniedz padomus bērniem, vecākiem un skolotājiem problēmsituācijās
· Palīdz iemācīties un apgūt veiksmīgas saskarsmes iemaņas
· Palīdz un apmāca vecākus un skolotājus, kā strādāt ar bērniem, kuriem ir uzmanības un uzvedības traucējumi
· Sniedz atbalstu skolai un ģimenei krīzes situācijās
· Palīdz pārvarēt depresiju un varmācības radītās sekas

Lapa aktualizēta Trešdiena, 2013.10.09. 14:10

Ziņu arhīvs