Daugavpils 15.vidusskola  

skola ar padziļinātu informātikas apguvi
Pirmdiena, 2020.08.31. 20:08

Sveiciens zinību dienā!

Mīļie skolēni, godātie vecāki un skolotāji!

Klāt ir 1.septembris, kad prieks un cerības mijas ar satraukumu. Tā vienmēr notiek jaunā iesākumā. Nenoliedzami, šogad skolēni, pedagogi, vecāki sāk mācības ļoti saspringti un ar lielu neziņu, jo šis mācību gads būs pārmaiņu pilns mums visiem. IZM mācību satura reforma paredz, pavisam jaunus mācību priekšmetus, mainīsies saturs esošajos mācību priekšmetos, atšķirsies arī vērtējums. Tāpēc mēs turpināsim akcentu pārbīdi no zināšanu nodošanas uz mācīšanās vadīšanu, piedāvājot skolēniem daudzveidīgus produktīvus uzdevumus, mācīt viņus būt par neatkarīgiem domātājiem, kuri vada savu mācīšanos un spēj par to uzņemties atbildību. Viss, ko skolotājs un skolēns dara klasē rada ietekmi uz skolēnu sasniegumiem un attīstību.

Mūs visus uztrauc, kāds būs 2020./2021.mācību gads – ko tas nesīs skolai, mums visiem kopā un katram no Jums?

Skolā izglītību iegūs 580 skolēnu, strādās 55 skolotāji un 32 skolas darbinieki. Ar gandarījumu varu teikt, ka mūsu skolu par savējo izvēlējušies 56 pirmklasnieki un 29 desmitklasnieki.

Tradicionāli darbu jaunajā mācību gadā plānojam, pamatojoties uz iepriekš padarītā un skolas rezultātu analīzi. Skolas darbu galvenokārt raksturo izglītības kvalitāte. Vispirms vēlos teikt paldies absolventiem par mērķtiecīgu darbu, jo, izvērtējot viņu mācību sasniegumus gan gada nobeigumā, gan valsts pārbaudes darbos, esam pārliecinājušies, ka tie ir atbilstoši katra spējām un ieguldītā darba rezultātam. Ceru, ka 12.klašu audzēkņi pārdomās un jau tagad izvērtēs savus nākotnes ceļus, kuru šķietami ir tik daudz, bet patiesībā nemaz nav tik viegli atrast katram savu īsto. Izanalizējiet savus mācību rezultātus pamatskolas nobeigumā, vidusskolas klasēs un atcerieties, ka, kaut arī jūs apmierina jūsu vērtējumi, varbūt ir vērts pēdējā skolas gadā veltīt mācībām vairāk laika, sevišķi tiem priekšmetiem, kuros jūs kārtosiet valsts pārbaudījumus. To saku tāpēc, ka atsevišķās specialitātēs konkurence ir tik liela, ka, neskatoties uz labi nokārtotajiem valsts pārbaudes darbu rezultātiem, budžeta vieta konkursā var tikt zaudēta.

Skolas vadības uzdevums bija pakāpeniski nodrošināt katrā mācību telpā atbilstoši 21.gadsimtam nepieciešamās mācīšanas-mācīšanās iespējas, tāpēc katrā mācību telpā ir Wi-Fi, Internets, projektors ar ekrānu un audio sistēmas. Skolas sporta zālē notiek renovācijas darbi, kas nodrošinās interesantas sporta nodarbības un augstus sasniegumus sacensībās. Paldies tehniskajam personālam un vasarā strādājošiem jauniešiem, kurš palīdzēja sagatavot skolu jaunajam mācību gadam. Jums, skolēni, atliek tikai smelt zināšanas un attīstīt savas prasmes!

Šogad mūsu skolas kolektīvā ir nelielas izmaiņas – daži izvēlējās strādāt citā vietā, citi baudīs pelnīto atpūtu. Mēs pateicāmies par lielo darbu, ko Jūs paveicat mūsu skolā labā. Darbu uzsāks jaunas sākumskolas, vizuālās mākslas un digitālā dizaina skolotājas. Lai veicas realizēt iecerēto!

Zinu, ka šobrīd esat pilni apņēmības tā pa īstam sākt nākošo gudrības posmu, tāpēc vēlos sveikt visus skolēnus, kas atgriežas skolā, cits ar lielu sajūsmu, cits ar bažām, ka, varbūt, būs jāatgriežas pie dažiem priekšmetiem, kas ne tik labi gāja pie sirds. Bet vēlos Jums visiem atgādināt, ka šis ir pilnīgi jauns gads un jauna lappuse jūsu dzīvē. Vienalga, kā ir gājis iepriekšējā gadā, es varu apliecināt, ka šogad Jums ies labāk. Tikai nopietni jāstrādā, jātic saviem spēkiem, jāuzdrīkstas sapņot un jāpieņem izaicinājumi.

Pirmklasniekiem novēlu - būt zinātkāriem un drošiem, vecākiem - pacietīgiem, jo arī Jūs uzsākat mācības pirmajā klasē! Bērna audzināšana prasa pašaizliedzību, rūpes, gādību, materiālos līdzekļus, bet prieku par to, ka jūsu ģimenē aug bērns, nekas pasaulē nevar aizvietot.

10.kl. skolēniem, lai ir mērķtiecīgas un jēgpilnas mācības, kas sniedz stabilu pamatu tālākai profesionālajai un personīgajai izaugsmei! Jūs esat pirmie, kuri sāk ieviest jauno izglītības programmu. Aicinu būt aktīviem!

Pedagogiem novēlu profesionālu gandarījumu par paveikto, radošas idejas un pārliecību, ka ikviens jūsu audzēknis var sasniegt augstus mērķus. Novēlu aktīvu sadarbību ar kolēģiem, vecākiem, skolas administrāciju. Pamanīsim un novērtēsim cits cita izaugsmi un būsim drosmīgi teikt labus vārdus!

Cien., vecāki! Lai Jums izdodas pamanīt bērnu sasniegumus un tos uzslavēt! Lai izdodas savlaicīgi pamanīt neveiksmes un būt par galveno atbalstu to pārvarēšanā! Novēlu konstruktīvu un ieinteresētu sadarbību ar skolotājiem, lai sadarbība nodrošinātu labāko iespējamo atbalstu bērniem. Aicinu iepazīties un iedziļināties gan skolas nolikumā, gan iekšējās kārtības noteikumos, gan skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā – tie ir visnozīmīgākie likumi, kas mums mūsu skolā, ir jāievēro. Ja jums, vecāki, ir kādi jautājumi vai precizējumi, esmu vienmēr atvērts sarunām, jo nav tādu problēmu, ko mēs kopīgi nevarētu atrisināt.

Lai iedvesmojošs mācību gads ikvienam! Izturību visa mācību gada garumā!

Daugavpils 15.vidusskolas direktors Anatolijs Gržibovskis

Lapa aktualizēta Pirmdiena, 2020.08.31. 20:08

Atstāt komentāru

Pārliecinieties, ka esat ievadījis nepieciešamo informāciju laukos, kur norādīts (*). HTML kods nav atļauts.

Ziņu arhīvs