Daugavpils 15.vidusskola  

skola ar padziļinātu informātikas apguvi
Bibliotēka

Bibliotēka

Bibliotēka ir pastāvīga, izglītojoša, informatīva un kultūras institūcija, kura veic Bibliotēku likuma noteiktas funkcijas un ir reģistrēta šajā likumā noteiktajā kārtībā. Reģistrācijas nr. un datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā: BLB 0140 2003.g.10.novembrī, (Bibliotēkas reģistrācijas apliecība nr.140)

Otrdiena, 2019.02.19. 13:02

Bibliotēkā dzīvo grāmatas

Kad ir apgūti visi burti un skolēni no zilbēm prot salikt vārdu, no vārdiem teikumu, tad ir zinātkāre un prieks doties uz skolas bibliotēku!

Otrdiena, 2017.09.05. 17:09

Izstāde: "Lietderīgi padomi"

Bibliotēka ir atvērta izstāde

Trešdiena, 2017.02.22. 12:02

Izstāde

Bibliotēka ir atvērta izstāde

Piektdiena, 2015.02.20. 11:02

Bibliotēka 2014.gadā

Bibliotēkas pasākumi un notikumi 2014.gadā

Trešdiena, 2012.10.03. 19:10

Bibliotēkas darbinieki

Bibliotēka dibināta vienā laikā ar skolu 1978.gadā.