Daugavpils 15.vidusskola  

skola ar padziļinātu informātikas apguvi
Trešdiena, 2012.08.29. 00:08

Ko dara sociālais pedagogs

Uzrakstīja 

Sociālais pedagogs sadarbojas ar:

 • skolas administrāciju; 
 • klašu audzinātājiem; 
 • mācību priekšmetu skolotājiem; 
 • izglītības psihologu; 
 • medicīnas personālu; 
 • logopēdu; 
 • nepieciešamības gadījumā ar citiem speciālistiem skolā vai ārpus tās.

Kādos gadījumos var palīdzēt sociālais pedagogs?

Klases audzinātājam, ja:

 • skolēns bieži kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ; 
 • skolēnam strauji pazeminās sekmes mācībās; 
 • pēkšņi mainījusies skolēna uzvedība; 
 • skolēns ir uzticējis kādu problēmu, kuru nevar vai nedrīkst risināt vienpersoniski, un ir nepieciešama konsultācija; 
 • skolēns nonācis sociālās aprūpes vai citā institūcijā; 
 • skolēns saņem nepietiekamu vecāku aprūpi; 
 • skolēns stāsta, ka mājās jūtas slikti un nedroši u.c.

Skolēnam, ja:

 • nomāc kāda problēma, kuru viņš nevar atrisināt; 
 • ir problēmas mājās; 
 • skolā viņš jūtas vientuļš vai atstumts, nav draugu; 
 • ir mācīšanās grūtības; 
 • ir konflikts ar skolasbiedriem, skolotājiem vai vecākiem; 
 • ir atkarības problēmas u.c.

Vecākiem, ja:

 • radušās grūtības bērna audzināšanā; 
 • bērns bieži klaiņo un nenāk mājās; 
 • bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies; 
 • bērnam ir regulāri konflikti ar skolasbiedriem vai skolotājiem; 
 • bērns stāsta, ka skolā viņš jūtas slikti; 
 • bērnam ir atkarības problēmas; 
 • ir grūtības nodrošināt bērnu ar skolai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem u.c.

Skolas sociālais pedagogs:

 • uzklausa; 
 • informē; 
 • konsultē; 
 • sniedz atbalstu; 
 • izvērtē problēmu un palīdz to risināt; 
 • novēro; 
 • palīdz risināt konflikta situācijas; 
 • ja nepieciešams, apmeklēt ģimeni mājās; 
 • pēta skolas vidi; 
 • sekmē skolēna, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas; 
 • pēta un izzina skolēna vai klases problēmu cēloņus; 
 • palīdz skolēniem veidot dzīves prasmes; 
 • koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem; 
 • izstrādā priekšlikumus un organizē profilaktiskus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu dažādu problēmu (piemēram, datoratkarības, smēķēšanas, vardarbības u.c.) izplatību skolā; 
 • visu jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.
Lapa aktualizēta Trešdiena, 2012.12.05. 16:12

Saistītie objekti

 • Ieteikumu krātuve

  Cienījamie vecāki, internetā var atrast daudz dažādas informācijas un ieteikumus vecākiem. Man visinteresantākie šķiet portālā http://www.solnet.ee lietotāja - "ЕЛЕНА" uzrakstītie ietiekumi. Piedāvāju Jums iepazīties ar šiem ieteikumiem. (krievu valodā)

   

Atstāt komentāru

Pārliecinieties, ka esat ievadījis nepieciešamo informāciju laukos, kur norādīts (*). HTML kods nav atļauts.