Daugavpils 15.vidusskola  

skola ar padziļinātu informātikas apguvi
Piektdiena, 2015.11.20. 15:11

Vecāku diena

ВНИМАНИЕ: Родительский день!

В четверг 26 ноября школа проводит традиционный Родительский день, когда у пап и мам есть возможность узнать об успехах ребёнка и получить необходимые рекомендации от учителей.
Идя навстречу интересам родителей, в этот раз предлагается новая форма встреч. Новая форма учитывает пожелания родителей встретиться с конкретными учителями. Поскольку пожелание встретиться  с учителями - предметниками выразили очень многие родители, эти встречи регламентированы по времени. Это позволит удовлетворить все пожелания, и родителям не придётся  долго дожидаться своей очереди в коридоре школы.

Графики встреч индивидуальные, полную информацию можно найти в дневнике у ребёнка.

Уважаемые родители! Убедительная просьба приходить вовремя и соблюдать регламент времени.
•    Если предварительно Ваши пожелания не были согласованы с классным руководителем, пожалуйста, планируйте визит в школу в другой раз.
•    Пожалуйста, сообщите классному руководителю заранее, если Ваши планы изменились, и Вы не сможете посетить Родительский день в указанное время.

Спасибо за сотрудничество!

Администрация школы.

UZMANĪBU: Vecāku diena!

Ceturtdien, 26 novembrī skolā tradicionāli tiks rīkota Vecāku diena, kad skolēnu vecāki var saņemt informāciju par sava bērna sekmēm, ka arī skolotāju rekomendācijas to uzlabošanai.
Ņemot vērā vecāku intereses, šoreiz tikšanos forma ir mainīta. Jaunā forma ievēro vecāku vēlmes aprunāties ar konkrētajiem mācību priekšmetu skolotājiem. Tā, kā šādu vecāku šoreiz ir ļoti daudz, pārrunām ir noteikts laika reglaments. Tas ļaus apmierināt visu vecāku prasības, un nebūs ilgi jāstāv rindā skolas gaitenī.

Tikšanos grafiks ir individuāls, sīkāka informācija ir atrodama skolēnu dienasgrāmatas.

Cienījamie vecāki! Liels lūgums laicīgi ierasties uz pārrunām un ievērot laika reglamentu.
•    Ja  Jūsu vēlmes netika iepriekš saskaņotas ar klases audzinātāju, lūdzu, plānojiet savu vizīti uz skolu citreiz.
•    Lūdzu, savlaicīgi paziņojiet klases audzinātājai, ja Jūsu plāni ir mainījušies un Jums nav iespējas norādītajā laikā ierasties uz Vecāku dienu.

Paldies par sadarbību!

Skolas administrācija.

 

 

 

 

Lapa aktualizēta Piektdiena, 2015.11.20. 15:11

Atstāt komentāru

Pārliecinieties, ka esat ievadījis nepieciešamo informāciju laukos, kur norādīts (*). HTML kods nav atļauts.

Ziņu arhīvs