Daugavpils 15.vidusskola  

skola ar padziļinātu informātikas apguvi
Piektdiena, 2020.09.18. 13:09

Vecāku ievērībai: par ceļošanu Covid laikā

Ja izglītojamais mācību laikā kopā ar vecākiem brauc atvaļinājumā , tad vecākiem iepriekš jāraksta iesniegumu norādot prombūtnes laiku un vietu , ja ārpus LR, kur plānojat pavadīt atvaļinājumu (Daugavpils 15.vidusskolas Iekšējās kārtības noteikumi, p. 9.2.6).
Pēc atgriešanās skolā pirms nodarbību uzsākšanas izglītojamiem obligāti jāiesniedz ārsta izziņa.

Gadījuma, ja izglītojamais un viņu vecāki ir bijusi Covid-19 skartajās valstīs vai teritorijās vai bijis tiešā kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām , skolas masa sazinās ar izglītojamā vecākiem, lai pārliecinātos, ka izglītojamais ir ievērojis valstī noteiktos pašizolācijas pasākumus un viņam nav novērojami Covid -19 raksturīgie simptomi (Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”).

Cienīsim viens otru, ceļosim atbildīgi!

_________________________________________________________________________

Если во время учебного года ученик уезжает вместе с родителями в отпуск, то родители должны заблаговременно написать заявление с указанием времени отсутствия и места отпуска, если планируется его провести вне Латвии. (Правила внутреннего распорядка 15 школы, п.9.2.6)

После возвращения в школу перед началом занятий ученик обязательно должен предоставить справку от врача о состоянии здоровья.

В случае, если ученик и его родители побывали в месте, где есть эпидимиологическая ситуация Covid-19, или были в контакте с заболевшими, то медсестра созванивается с родителями, чтобы убедиться, что учеником соблюдены все необходимые профилактические меры и не выявлены симптомы Covid -19 (Правила Кабинета министров Nr. 360).

Отправляясь в путешествие, позаботьтесь о безопасности!

Iestādes darbiniekiem un izglītojamo vecākiem  ieteicams lejupielādēt aplikāciju “Apturi Covid”, kas dod iespēju ikvienam pēc iespējas ātrāk atklāt inficēšanas riskus, ja bijis ciešs kontakts ar Covid-19 pacientu un pēc iespējas ātrāk pieņemt lēmumu par laboratorisko izmeklēšanu un pašizolēšanos, kā arī iegūt rekomendācijas un informāciju tālākai rīcībai. Detalizētu informāciju par lietotni var iegūt, kā arī to var ērti lejuplādēt, apmeklējot mājas lapu https://www.apturicovid.lv

 

Lapa aktualizēta Piektdiena, 2020.09.18. 13:09

Atstāt komentāru

Pārliecinieties, ka esat ievadījis nepieciešamo informāciju laukos, kur norādīts (*). HTML kods nav atļauts.

Ziņu arhīvs