Daugavpils 15.vidusskola  

skola ar padziļinātu informātikas apguvi

Vidusskolas iespējas

Vidusskolas mērķis – palīdzēt jaunietim apzināties savas intereses un spējas, sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai savai profesionālai darbībai. Mainītais vidusskolas modelis dos skolēniem iespēju vairāk mācīties atbilstoši savām interesēm un nākotnes plāniem. To nodrošinās mazāks mācību priekšmetu skaits un iespēja 30 % mācību laika veltīt padziļinātiem un specializētiem kursiem. Mācoties to, kas interesē, skolēnam ir lielāka motivācija, veidojas dziļāka izpratne un labākas prasmes mācību priekšmetos. Viņš spēcīgāk apzinās un attīstīt savas intereses.

Vidusskolas posmā skolēnam jāapgūst trīs padziļinātos kursus un saistībā ar vienu no tiem jāveic patstāvīgu pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko darbu. Valsts pārbaudes darbus (eksāmenus) paredzēts kārtot latviešu valodā (vismaz optimālajā līmenī), svešvalodā (angļu vai vācu) vismaz optimālajā līmenī, matemātikā (vismaz optimālajā līmenī) un divos no padziļinātajiem kursiem (augstākajā līmenī), kurus skolēns pats ir izvēlējies.

Sākot no 2020.gada 1.septembra Daugavpils 15.vidusskola piedāvā skolēniem šādus izvēles grozus:

 

sports Komplekts skolēniem, kurus interesē darbība sporta jomā, drošības, glābšanas un militārajos dienestos

 

 

Pamatkursi apguves līmenī 7 jomās (V – vispārīgs līmenis, O – optimāls līmenis):

Latviešu valoda un literatūra, Svešvaloda (angļu), Mazākumtautību valoda un literatūra (krievu) - O
Sociālās zinības un vēsture - V
Kultūras un mākslas pamati - V
Dabaszinības – V
Matemātika - O
Datorika - V
Sports un veselība - O

Padziļinātie kursi:

Latviešu valoda un literatūra
Svešvaloda (angļu)
Mazākumtautību valoda un literatūra (krievu)

Specializētie kursi:

Valsts aizsardzības mācība
Komandas spēle

 

ikt Komplekts skolēniem, kurus interesē IT, programmēšana un Web dizains

Pamatkursi apguves līmenī 7 jomās (V – vispārīgs līmenis, O – optimāls līmenis):

Latviešu valoda un literatūra - O Svešvaloda (angļu), Mazākumtautību valoda un literatūra (krievu) - O
Sociālās zinības un vēsture - V
Kultūras un mākslas pamati - V
Dabaszinības – V
Matemātika - O
Programmēšana, Dizains un tehnoloģijas - O
Sports un veselība - O

Padziļinātie kursi:

Svešvaloda (angļu)
Programmēšana
Dizains un tehnoloģijas

Specializētie kursi:

Digitālais dizains
Robotika

 

  inzenierija Komplekts skolēniem, kurus interesē inženierzinātnes

Pamatkursi apguves līmenī 7 jomās (V – vispārīgs līmenis, O – optimāls līmenis):

Latviešu valoda un literatūra - O Svešvaloda (angļu), Mazākumtautību valoda un literatūra (krievu) - O
Sociālās zinības un vēsture - V
Kultūras un mākslas pamati - V
Fizika, Ķīmija, Bioloģija, Ģeogrāfijā – O
Matemātika - O
Datorika - V
Sports un veselība - O

Padziļinātie kursi:

Latviešu valoda
Fizika
Matemātika un matemātiska analīze

Specializētie kursi:

Projektīvā ģeometrija
Matemātiskā programmēšana

 

 

 valodasKomplekts skolēniem, kurus interesē valodas, pedagoģija, sociālais darbs, aprūpe, darbs ar cilvēkiem

Pamatkursi apguves līmenī 7 jomās (V – vispārīgs līmenis, O – optimāls līmenis):

Latviešu valoda un literatūra, Svešvaloda (angļu), Mazākumtautību valoda un literatūra (krievu) - O
Sociālās zinības un vēsture - V
Kultūras un mākslas pamati - V
Dabaszinības – V
Matemātika - O
Datorika - V
Sports un veselība - O

Padziļinātie kursi:

Latviešu valoda un literatūra
Svešvaloda (angļu)
Mazākumtautību valoda un literatūra (krievu)

Specializētie kursi:

Psiholoģija
Publiskā uzstāšanās
Teātris un drāma

 

 

15ka mapKomplekts skolēniem, kurus interesē tālākā izglītība medicīnas un cilvēka veselības aprūpes jomas

Pamatkursi apguves līmenī 7 jomās (V – vispārīgs līmenis, O – optimāls līmenis):

Latviešu valoda un literatūra, Svešvaloda (angļu), Mazākumtautību valoda un literatūra (krievu) - O
Sociālās zinības un vēsture - V
Kultūras un mākslas pamati - V
Bioloģija – V
Matemātika - O
Datorika - V
Sports un veselība - O

Padziļinātie kursi:

Fizika
Bioloģija
Ķīmija

Specializētie kursi:

Psiholoģija
Publiskā uzstāšanās
Ekoloģija

 

 

 

 

Lapa aktualizēta Otrdiena, 2021.05.25. 10:05

Atstāt komentāru

Pārliecinieties, ka esat ievadījis nepieciešamo informāciju laukos, kur norādīts (*). HTML kods nav atļauts.