Daugavpils 15.vidusskola  

skola ar padziļinātu informātikas apguvi
Pirmdiena, 2021.09.13. 10:09

Sporta diena 2021

Daugavpils 15.vidusskolā jau par tradīciju ir kļuvusi Sporta dienas novadīšana mācību gada sākumā.

Piektdiena, 2021.09.10. 11:09

Iepazīsimies ar skolu!

Ābece un burtnīcas
Pirmās klases solā!
Nu es neesmu vairs mazs,
Es jau eju skolā!
Acis raugās grāmatā,
Rokas glāsta vāku:
Tagad tu man būsi tā,
Kas dos prasmi, māku!
(J. Osmanis)
Ceturtdiena, 2021.09.09. 11:09

Projektu diena “Ir labi būt kopā”

 
“Ir labi kopā būt…
Labāk par mums pazīst šo ceļu vien vējš varbūt
Ir labi kopā būt…
Vai arī manai ko līdzīgu tava sirds jūt?”
( Igo)
Otrdiena, 2021.09.07. 09:09

Zinību dienas burvīgākie mirkļi

Pirmo septembri es gaidīju tik ļoti,

Kad uz skolu bērni varēs nākt!

Sveika, skolas diena, ziedu rotā,

Sveika, mana klase saulainā!

Ceturtdiena, 2021.09.02. 14:09

Epidemioloģiskās drošības prasības izglītības iestādēs darbam klātienē

Klātienes mācību kvalitāte ir neaizvietojama, tādēļ Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izstrādājusi rīcības plānu, pēc kura skolas varēs nodrošināt klātienes mācību procesu. Ņemot vērā, ka ne visi izglītības iestādēs nodarbinātie un skolēni ir vakcinēti,  jaunajā mācību gadā klātienes mācībās drīkstēs piedalīties tikai tie skolēni un izglītības darbinieki, kuri digitālā vai papīra formātā varēs uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testa rezultātu.

Piektdiena, 2021.08.27. 13:08

Zinību diena

 

Cienījamie skolotāji, godātie vecāki, mīļie skolēni!
Pienācis septembris – ražas mēnesis, atvasaru solīdams, kad ar krāsainiem puķu klēpjiem rokās nāk Zinību diena – jaunais 2021. / 2022. mācību gada sākums.

 

Piektdiena, 2021.08.27. 11:08

Cienījamie skolēni un vecāki!

 

2021./2022. mācību gadā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.360,

ja nav derīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta,

katru nedēļu izglītojamiem ir jākārto rutīnas Covid-19 siekalu tests skolā. Izglītojamie var piedalīties klātienes mācībās tikai ar negatīvu Covid-19 testu.

Pirmajai testēšanai izglītojamiem būs jāierodas skolā 31. augustā plkst.8.00.

Piedāvājam nedaudz informācijas par izglītojamo testēšanu Daugavpils 15.vidusskolā:

Trešdiena, 2021.08.25. 11:08

Vasaras nodarbinātības programma

Vasaras laikā mūsu bērni mācās ... strādāt

Otrdiena, 2021.08.24. 10:08

2021./2022. mācību gadā izglītības process Latvijas skolās tiks organizēts klātienē

Cienījamie skolēni un vecāki!

2021./2022. mācību gadā izglītības process Latvijas skolās tiks organizēts klātienē, ievērojot Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincupus (Ministru kabineta noteikumi Nr.360).

Izglītojamie var piedalīties klātienes mācībās tikai ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai ar negatīvu Covid-19 testu.

Ja sertifikāta nav, tad izglītojamam ir jānodod bezmaksas Covid-19 siekalu tests skolā. Atbilstoši laboratorijas informācijai pirmajai testēšanai būs jāierodas skolā 31.augustā plkst. 8.00.

Vairāk informācijas saņemsiet vēlāk no savas klases audzinātājas. Lūdzam sekot informācijai e-klasē un skolas mājas lapā.

Paldies par sadarbību!

Ar cieņu skolas administrācija.

 

Svētdiena, 2021.08.15. 20:08

Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā

Atgādinam, kā arī  2021./2022. m.g. skolēniem bezmaksas  braukšana sabiedriskajā transportā būs uzrādot derīgu skolēna bezmaksas biļeti. Derīgu skolēna biļeti ir tiesības saņemt tiem, kam ir deklarētā dzíves vieta Daugavpilī. Lūdzam sākot ar 23.08.2021 no 8.00 līdz 17.00 skolā aizpildīt iesniegumu un iesniegt 1 foto (3x4cm).

Papildus jautājumi pa tālruni: 65434045

 

 

 

 

Piektdiena, 2021.06.04. 17:06

Mēs lepojamies ar savām sporta tradīcijām

Beidzot ir galā celtniecības darbi Daugavpils 15.vidusskolas sporta zālē, un mēs, sporta skolotāji, ar nepacietību gaidām mūsu skolēnu atgriešanos šajā skaistajā, mājīgajā un profesionālajā vietā.

Otrdiena, 2021.07.06. 17:07

Daugavpils 15.vidusskolas divpadsmitie svinēja savu izlaidumu

 

Izlaiduma vakarā 30. jūnijā Daugavpils 15.vidusskola pēdējo reizi sveica savus 12.klases audzēkņus un izsniedza skolas beidzējiem 22 atestātus par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu.

Piektdiena, 2021.06.11. 17:06

Daugavpils 15.vidusskolas devītie svinēja savu izlaidumu

Vēl pavisam nesen tika vērtas klases durvis pirmo reizi un pavisam nesen teikts pirmais kautrīgais: "Labrīt, skolotāj!" Tā domājot, katru gadu mēs ar lepnumu skatāmies un priecājamies par kopīgo skolotāju darba rezultātu lielā, 9 gadus ilgā audzināšanas projekta ietvaros – mūsu skolas absolventiem.

Otrdiena, 2021.06.01. 21:06

Paldies par visu labo, ko esam izdarījuši KOPĀ!

Daugavpils 15.vidusskolas skolēniem noslēdzies vēl viens neparasts mācību gads - attālināto mācību gads. Lielākajai daļai skolēnu attālinātās mācībās ar visām tiešsaistes nodarbībām, pārbaudījumiem platformā uzdevumi.lv, zoom klases stundām un ārpusstundu pasākumiem bijušas kopumā 123 dienu ilgas. Tas nozīmē gan grūtu izaicinājumu, gan rekordu! Un visa skolas saime - skolēni, skolēnu vecāki un pedagogi - šajā ziņā ir rekordisti, uzvarētāji un varoņi, ar ko varam sevi apsveikt!

Pirmdiena, 2021.05.31. 21:05

Pēdējā skolas diena 9.klasēs

Maija beigas katram skolēnam liek izjust īpašu nemieru, jo apkārtējās dabas krāšņums vēsta par īstas vasaras atnākšanu un ilgi gaidīto skolēnu brīvlaiku.

Ceturtdiena, 2021.04.29. 11:04

Konkurss “Dižpuika 2021”

Jau vairākus gadus Daugavpils BJC “Jaunība” organizē konkursu “Dižpuika”. Tas ir konkurss zēniem, kuri vēlas sevi izaicināt un pierādīt tehnisku, radošu, praktisku un fizisku uzdevumu veikšanā.

Piektdiena, 2021.05.28. 22:05

Skolas direktora sveiciens mācību gada beigās

 

Cien. skolotāji, skolēni, vecāki! Laikā, kad gaisā jūtamas vasaras saulainās dienas, katru gadu pārņem prieka sajūta par padarīto darbu. Pirms mēs atvadāmies un aizejam pelnītā vasaras atpūtā, vēlos Jūs uzrunāt.

Ceturtdiena, 2021.05.27. 12:05

4.klašu konkurss - olimpiāde “Tik vai… Cik?”

 

Olimpiāde “Tik vai… Cik?” ir matemātikas sacensība 4. klašu skolēniem. Olimpiādes mērķis ir veicināt skolēnu interesi par matemātiku, attīstīt matemātisko un loģisko domāšanu, kā arī radošumu un iemaņas nestandarta uzdevumu risināšanā.

Piektdiena, 2021.05.28. 12:05

22. atklātā tehnoloģiju un dizaina olimpiāde „Latviešu tautas pasaka – Eža kažociņš” Ideja – redzējums – materiāls – tehnoloģija

 

Inna Bagrova, 8.В klases skolniece, iekļuva finālā un izcīnīja 2.vietu savā grupā, kur līdz 1.vietai viņai pietrūka tikai 1 punkts. Viņas darbu žūrija pelnīti novērtēja!

Apsveicam godalgotās vietas ieguvēju un dalībnieces! Novēlam turpmākos radošos panākumus un jaunus sasniegumus!

Informāciju apkopoja: Mājturības skolotāja Irīna Marcinkeviča.

 

Piektdiena, 2021.05.21. 12:05

Konkurss 5.-9.skolēniem,,Mana rīcība plūdu gadījumā"

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests tika organizēts konkursu Daugavpils pilsētas un Daugavpils, Ilūkstes, Līvāni un Krāslavas novada izglītības iestāžu 5.-9.klašu skolēniem ,,Mana rīcība plūdu gadījumā” Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta projekta ,,Pārrobežu sadarbības uzlabošana plūdu prevencijā, operatīvajā vadībā un vides piesārņojuma mazināšanā” ietvaros.

Ceturtdiena, 2021.05.20. 14:05

Vasaras nodarbinātības programma

Vēl tikai nepilnas divas nedēļas un šis neparastais mācību gads beigsies! Ne tikai skolēni, bet arī skolotāji grib atpūsties no ZOOMa, datora, rakstiskiem darbiem, uzdevumi.lv, motivējošām sarunām - īsāk sakot, atpūsties no visa, kas bija saistīts ar attālināto apmācību šajā mācību gadā.

Un tikai tie „laimīgie”, 35 skolēni no 6.-8. klasēm, kas ķērās pie darba, ies ar prieku vasaras laikā uz skolu.

Otrdiena, 2021.05.18. 15:05

Pēdējā zvana svētki 12. klasē

…Drīz būs zvans. Bet līdz zvanam, Līdz pēdējam zvanam Es lieku vēl skanēt Sirds nemieram manam.” (J.Osmanis)

Otrdiena, 2021.05.18. 15:05

22. atklātā tehnoloģiju un dizaina olimpiāde

 

  1. gada 30. aprīlī notika 22. atklātā tehnoloģiju un dizaina olimpiāde „Latviešu tautas pasaka – Eža kažociņš” Ideja – redzējums – materiāls – tehnoloģija
Pirmdiena, 2021.04.26. 16:04

220 V izcīna 3.vietu Latvijā konkursā "FIZMIX Eksperiments"

 AS "Latvenergo" organizētā skolēnu erudīcijas konkursa "FIZMIX Eksperiments" fināla kārta ir noslēgusies. 22. aprīlī par erudītākās komandas titulu un vērtīgām balvām cīnījās 7 komandas no visiem Latvijas reģioniem: Vidzemes, Latgales, Kurzemes, Zemgales, Rīgas reģiona un Rīgas. Izvērtējot uzdevumos iesniegtās atbildes, tika noskaidroti konkursa 26. sezonas uzvarētāji.

Otrdiena, 2021.04.13. 20:04

Mūsu skolas komanda "FIZMIX Eksperiments" finālā!

Šī gada 12. aprīlī tiešsaistes vidē norisinājās AS "Latvenergo" rīkotā 8. un 9. klašu skolēnu erudīcijas konkursa "FIZMIX Eksperiments" pusfināla kārta, kurā par iekļūšanu finālā cīnījās 300 skolēni no 60 komandām. Finālā iekļuva 6 labākās komandas no katra reģiona, kā arī 1 komanda, kas neatkarīgi no pārstāvētā reģiona ieguvusi visvairāk punktu.

Piektdiena, 2021.04.09. 13:04

ZPD konference Valsts posmā

31.martā vairāk nekā 500 talantīgāko Latvijas skolēnu piedalījās Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu konferencē. Konference šogad notika virtuāli.

Otrdiena, 2021.03.23. 13:03

2. posma Matemātikas 71. olimpiāde

 

Dalība matemātikas olimpiādē bez šaubām aktivizē un padziļina matemātikas apguvi stundās un ārpusstundu darbā. Bez tam dot pedagogiem un skolēniem vienotus kritērijus sava darba efektivitātes novērtēšanai.

Otrdiena, 2021.03.16. 11:03

Latgales reģiona skolēnu ZPD konference

 

Šī gada 5.martā online režīmā Daugavpilī notika Latgales reģiona skolēnu ZPD konference.

Mūsu 12.a klases skolniece Elvina Narovska šajā konferencē veiksmīgi aizstāvēja mūsu skolas godu. Lingvistikas un literatūrzinātnes jomā viņa ieguva 2.pakāpes diplomu.

Otrdiena, 2021.03.09. 12:03

Virtuālais Latvijas skolu Ziemas festivāls 2021!

 

Skolēni divu nedēļu garumā (19.02.2021-.04.03.2021) attālināti sacentās distanču un kalnu slēpošanā, snovbordā, skriešanā un iešanā, rezultātus fiksējot ar pašu mobilajiem telefoniem un izmantojot GPS sporta lietotnes.

Sestdiena, 2021.02.06. 17:02

Absolventu vakars 2021

 

Klāt februāris, kad skolā tiek organizēti bijušo absolventu tikšanās vakari. Šie vakari parasti notiek februāra pirmajā sestdienā, bet šogad pirmo reizi skolai nav iespējas klātienē vērt savas durvis audzēkņiem, taču mēs neesam aizmirsuši par šo mūsu skolas tradīciju!

1 lapa no 60