Daugavpils 15.vidusskola  

skola ar padziļinātu informātikas apguvi
Trešdiena, 2020.10.21. 08:10

Olimpiāde angļu valodā

 

8.oktobrī notika skolas olimpiāde angļu valodā vidusskolas skolēniem. Skolēniem tika piedāvāti tikpat sarežģīti uzdevumi kā pilsētas olimpiādēs, bet viņi veiksmīgi izpildīja gan lasīšanas, gan valodas lietojuma uzdevumus.

Pirmdiena, 2020.10.19. 09:10

„Erasmus dienu” pasākumi Daugavpils 15.vidusskolā

#ErasmusDienas   #ErasmusDays   @ErasmusPlusLV.

Šogad pirmo reizi mūsu skolā notika pasākumi Erasmus dienu ietvaros. Mūsu skolas Erasmus+ projektu dalībniekiem bija iespēja iesaistīties Eiropas mēroga festivālā #ErasmusDienas 2020. Skolēni un skolotājas pirmo reizi piedalījās Eiropas mēroga iniciatīvā “#ErasmusDienas”, organizējot pasākumus, kuros vēstīja par Erasmus+ projektu rezultātiem un starptautiskās mobilitātes ieguvumiem, vienlaikus izceļot Eiropas vērtības.

Trešdiena, 2020.10.07. 13:10

#ErasmusDienas

Latvijas Erasmus+ projektu īstenotājiem, t.sk. arī skolām jau otro gadu ir iespēja iesaistīties Eiropas mēroga iniciatīvā #ErasmusDienas 2020, kas notiks no 15. līdz 17. oktobrim.

Trešdiena, 2020.10.07. 11:10

Zīmējumu konkurss “Mūsu skolotāji - vislabākie”

Mūsu skolā konkurss norisinājās no 24.septembra līdz 2.oktobrim. Zīmējumu konkursā piedalījās 1.-3. klašu skolēni. Konkursa dalībnieki zīmēja gan savu skolotāju, gan skolas direktoru.

Piektdiena, 2020.10.02. 13:10

PASAKI PALDIES SKOLOTĀJAM

 

Skolas administrācijai ir gods paziņot, ka šogad pasaules skolotāju dienai veltītā svinīgajā pasākumā „PASAKI PALDIES SKOLOTĀJAM” 2020.gada 30.septembrī tiks suminātas:

Piektdiena, 2020.09.25. 15:09

Rudens Talka

Sarkanas lapas šūpojas zaros,

Gaida, kad balti vēji tās nesīs.

Gaida, kad dzērves pacelsies baros,

Piekliegts kļūs padebesis.

Rudens lapām nav vienalga,

Kad un kur viņas kritīs –

Vai uz zāles, kas rasas valga,

Vai kad pērkoni sitīs.”

(I. Lasmanis.)

 

Rudens un pavasaris – tas ir talku laiks!

Trešdiena, 2020.09.23. 10:09

Skolēnu pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas

 

Pagājušajā nedēļā skolas pašpārvaldes locekļi piedalījās skolas pašpārvaldes prezidenta vēlēšanās. Vēlēšanu komisija apkopoja un paziņoja balsošanas rezultātus.

Piektdiena, 2020.09.18. 15:09

Meiteņu futbols atgriežas skolā-3.vieta!

Beidzot ir noslēdzies turnīrs futbolā meitenēm, kuru pilsētas skolas uzsāka jau februārī. Turnīrā piedalījās gandrīz visas pilsētas skolas, bet finālā iekļuva tikai visspēcīgākās komandas, kuras atlases spēlēs uzveica savus pretiniekus.

Piektdiena, 2020.09.18. 13:09

Vecāku ievērībai: par ceļošanu Covid laikā

Ja izglītojamais mācību laikā kopā ar vecākiem brauc atvaļinājumā , tad vecākiem iepriekš jāraksta iesniegumu norādot prombūtnes laiku un vietu , ja ārpus LR, kur plānojat pavadīt atvaļinājumu (Daugavpils 15.vidusskolas Iekšējās kārtības noteikumi, p. 9.2.6).
Pēc atgriešanās skolā pirms nodarbību uzsākšanas izglītojamiem obligāti jāiesniedz ārsta izziņa.

Trešdiena, 2020.09.09. 14:09

Pirmās mācību nedēļas pasākumi

 

Mēs gaidām septembri kā senu draugu,

ar kuru tikties vienmēr prieks, -

Mēs līdz ar skolu visi mazliet augam,

bet rudens ziedos vasara vēl mirdz.

 

 

1.septembrī -Zinību dienā- pat Latvijas daba ar spožu sauli sveica visus, kas uzsāka jaunu darba cēlienu – augšupkāpienu Zinību kalnā!

Pirmdiena, 2020.08.31. 20:08

Sveiciens zinību dienā!

Mīļie skolēni, godātie vecāki un skolotāji!

Klāt ir 1.septembris, kad prieks un cerības mijas ar satraukumu. Tā vienmēr notiek jaunā iesākumā. Nenoliedzami, šogad skolēni, pedagogi, vecāki sāk mācības ļoti saspringti un ar lielu neziņu, jo šis mācību gads būs pārmaiņu pilns mums visiem. IZM mācību satura reforma paredz, pavisam jaunus mācību priekšmetus, mainīsies saturs esošajos mācību priekšmetos, atšķirsies arī vērtējums. Tāpēc mēs turpināsim akcentu pārbīdi no zināšanu nodošanas uz mācīšanās vadīšanu, piedāvājot skolēniem daudzveidīgus produktīvus uzdevumus, mācīt viņus būt par neatkarīgiem domātājiem, kuri vada savu mācīšanos un spēj par to uzņemties atbildību. Viss, ko skolotājs un skolēns dara klasē rada ietekmi uz skolēnu sasniegumiem un attīstību.

Trešdiena, 2020.08.26. 09:08

Svinīgais pasākums

Svinīgais pasākums, veltīts Zinību dienai, notiks

2020.gada 1. septembrī plkst. 10.00 skolas pagalmā

lietus gadījumā pasākums notiks:

plkst. 10.00 1., 5., 9. 10. un 12. klašu skolēniem pasākums skolas aktu zālē;

plkst. 10.00 2.- 4.; 6. - 8. 11.klašu skolēniem klases stunda kabinetos.

Piektdiena, 2020.07.24. 23:07

Divpadsmitās klases skolēni atvadās no skolas

 

„Nav svarīgi pārspēt citu cilvēku veikumu, pats svarīgākais ir pārspēt savu paša veikumu. Taču – nekad nesludini savus sasniegumus. Lai pasaule pati nāk pie tevis ar uzslavām un lai tev pietiek gudrības uzkla usīt tās pazemīgi.”/Ogs Mandino/

Pirmdiena, 2020.06.15. 12:06

Devīto klašu skolēni atvadās no skolas

 

Skolas gadi…. Zvans uz stundu un starpbrīži, ceļš uz skolu un atpakaļ uz mājām, desmitnieki un vieninieki, prieki un bēdas, piezīmes un pateicības dienasgrāmatā, skolas draugi, joki, cerības……

Pirmdiena, 2020.06.15. 08:06

Valsts prezidenta Egila Levita sveiciens skolēniem, studentiem, mācībspēkiem un vecākiem

 

Mīļie skolotāji, skolēni, pasniedzēji, studenti un vecāki!

Trešdiena, 2020.06.10. 21:06

Nāc mācīties pie mums vidusskolā!

 

 Vidusskolas mērķis – palīdzēt jaunietim apzināties savas intereses un spējas, sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai savai profesionālai darbībai. Mainītais vidusskolas modelis dos skolēniem iespēju vairāk mācīties atbilstoši savām interesēm un nākotnes plāniem. To nodrošinās mazāks mācību priekšmetu skaits un iespēja 30 % mācību laika veltīt padziļinātiem un specializētiem kursiem. Mācoties to, kas interesē, skolēnam ir lielāka motivācija, veidojas dziļāka izpratne un labākas prasmes mācību priekšmetos. Viņš spēcīgāk apzinās un attīstīt savas intereses.

Otrdiena, 2020.06.02. 14:06

Svinīgais virtuālais pasākums 9.klasēs.

Tev ir simtiem iespēju šodien
Nezināmās virsotnēs kāpt,
Dzīves ziedošās galotnēs,
Kuras liek pēc zvaigžņotām debesīm slāpt.
Tev ir simtiem iespēju šodien
Mainot pasauli, avotam būt,
Savu gaitu kurš neraksta smiltīs,
Bet prot gaismas dzintaru gūt.
Tev ir simtiem iespēju šodien
Savas nākotnes durvis vērt,
Var aiz kurām lāsi pa lāsei
Savu laimi un likteni svērt.

(K. Apšukrūma)

Maijs ir skaistākais pavasara mēnesis, kad savas ziedu sveces ver kastaņas, smaržo ceriņi un dzeguze kūko katram savu laimi. Skolā maijs ir laiks, kad skolēni un skolotāji var redzēt un novērtēt sava darba pūliņus. Maijs ir Pēdējā zvana svētku laiks, kuru visi gaida ar nepacietību, it sevišķi devīto klašu audzēkņi, jo viņiem tā ir robeža starp bērnību un jaunību, jauns starts un pakāpiens uz vidējo izglītību, jauna posma sākums!

Tradicionāli mēs visi sapulcētos skolas aktu zālē, kur arī notiktu svinīgais pasākums, skaļi noskanētu zvans, bet šogad dzīve ir ieviesusi savas izmaiņas. Šogad Pēdējā zvana svētki notika neparastā un visiem jaunā formā- virtuāli, tiešsaitē klātesot gan skolēniem, gan skolotājiem, gan skolas administrācijai, gan atbalsta personālam. Jā, neparasti, bet svētki notika!

Visus virtuāli klātesošos uzrunāja skolas direktors Anatolijs Gržibovskis. Savā uzrunā viņš novēlēja audzēkņiem atrast savu dzīves ceļu. Ceļu, kurš katru aizvedīs pie nospraustā mērķa un ļaus atrast savu vietu dzīvē!

Savus audzēkņus apsveica un vēlēja viņiem laimīgu ceļavēju jaunajā dzīves posmā klašu audzinātājas: 9.a klases audzinātāja Ina Romanovska un 9.b klases audzinātāja Tatjana Jarinovska.

Direktora vietniece Ludmila Iliško apsveica skolēnus un nosauca devīto klašu audzēknes, kuras ne tikai labi mācās, bet kurām ir sasniegumi olimpiādēs: Jekaterina Bļinova (9.b klase), Jūlija Kirčenko (9.b klase), Nataļja Petroviča (9.b klase), kā arī apsveica mūsu teicamnieci Kristīnu Lapinsku (9.a klase), kuras 9.klases noslēguma gada vērtējumi ir tikai ar 9 un 10! Mēs varam lepoties, ka mūsu skolā mācās tik gudras, apzinīgas un centīgas meitenes! Savas virtuālās uzrunas noslēgumā L. Iliško paziņoja arī skolas konkursa Gada labākais skolēns rezultātus! Par konkursa uzvarētāju un Gada labākā skolēna titulu šogad ieguva 9. b klases skolniece Jūlija Kirčenko! Apsveicam Jūliju!

Pēdējos divus mēnešus mēs visi dzīvojām ļoti neparastā situācijā, mēs pielāgojāmies jaunajiem apstākļiem, cīnījāmies ar izaicinājumiem, meklējām risinājumus, bet mums viss izdevās! Un piektdien, 29.maijā, tik saulainā, skaistā pavasara dienā, mūsu devīto klašu skolēniem tomēr atskanēja Pēdējais zvans!

Atskanēja pēdējais zvans, kurš visiem pavēstīja, ka skolu beidz jaunā skaisto un stipro cilvēku paaudze, kuriem ir jāpalīdz pasauli veidot krāšņāku un labāku! Mūsu devīto klašu audzēkņi atvadījās no savas skolas un tagad droši var teikt: „Šodien mēs esam beiguši pamatskolu un esam gatavi nostāties uz lielā, pieaugušo dzīves ceļa.”

Mēs vēlam jums pārvarēt visas grūtības un šķēršļus, veikt pareizo izvēli dzīvē un neaizmirst savu mīļo skolu!

Mēs neatvadāmies, mēs tiksimies atkal! Veiksmi jums!

Materiālu sagatavoja direktora vietniece izglītības jomā N. Murzjonoka

Pirmdiena, 2020.06.01. 15:06

2019./2020.m.g. rezultāti

Lielākajai daļai Daugavpils 15.vidusskolas skolēnu noslēdzies vēl nebijušu izaicinājumu pilns mācību gads. Vien12.klases beidzējiem atlikušas konsultācijas un eksāmeni. Pēc skolēnu atziņām, mācību ziņā bija daudz grūtāk un nepierasti. Bet tomēr kopīgi pamazām iegājām sliedēs, sākām vairāk savu laiku plānot, apgūt jaunās prasmes, paši sevi motivēt, piespiest darīt, mācīt un mācīties.

Trešdiena, 2020.06.10. 20:06

Nāc mācīties pie mums vidusskolā!

 Vidusskolas mērķis – palīdzēt jaunietim apzināties savas intereses un spējas, sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai savai profesionālai darbībai. Mainītais vidusskolas modelis dos skolēniem iespēju vairāk mācīties atbilstoši savām interesēm un nākotnes plāniem. To nodrošinās mazāks mācību priekšmetu skaits un iespēja 30 % mācību laika veltīt padziļinātiem un specializētiem kursiem. Mācoties to, kas interesē, skolēnam ir lielāka motivācija, veidojas dziļāka izpratne un labākas prasmes mācību priekšmetos. Viņš spēcīgāk apzinās un attīstīt savas intereses.

Sestdiena, 2020.05.30. 10:05

Pateicība

Trešdiena, 2020.05.27. 22:05

Nāc mācīties pie mums vidusskolā!

Par prasībām uzņemšanai 10.klasē 2020./2021.m.g.

Trešdiena, 2020.05.27. 12:05

Skolas direktora sveiciens mācību gada beigās

Cien. skolēni, skolēnu vecāki un pedagogi!

Tuvojas mācību gada noslēgums. Tas bija neparasts, interesants un izaicinājumiem pilns mācību gads. Šogad mums visiem nācās plānot laiku, apgūt dažādas digitālās platformas un rīkus, kā arī motivēt un disciplinēt sevi. Šīs prasmes nekur nepazudīs, bet palīdzēs nākotnē.

Otrdiena, 2020.05.26. 20:05

Pasaki paldies Skolotājam!

Mācību gada nogalē Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde aicina ikvienu iesaistīties pateicības akcijā “Pasaki paldies Skolotājam!”.

Pirmdiena, 2020.05.25. 11:05

Olimpiādes “Tik vai… Cik” uzvarētāji

2020.gada februārī 15. vidusskolā notika matemātikas olimpiāde 3. un 4. klašu skolēniem. Mēs cerējām, ka 3. klašu uzvarētāji piedalīsies pilsētas olimpiādē un 4. klašu uzvarētāji - reģionālajā olimpiādē. Diemžēl, COVID-19 pandēmijas un ar to saistīto ierobežojumu dēļ vairākums pasākumi tika vai nu atcelti vai pārcelti. Bet tomēr 4.klašu skolēniem bija iespēja piedalīties olimpiādē „ Tik vai… Cik? ” attālināti. Septiņi skolēni ieguva tiesības pārstāvēt mūsu skolu olimpiādē.

Piektdiena, 2020.05.15. 14:05

Pēdēja zvana svētki

Skola ir vienīgā vieta,
Kurā atmiņu zvans,
Vienojot paaudzes kopā,
Cauri mūžībai skan.

Šeit mēs atnācām sen,
Vēji lapas, kad dzen.
Šeit mēs sapņus par nākotni vijām.
Taču sirdis varbūt tikai šķiroties jūt
To, cik dārgi viens otram mēs bijām!

Otrdiena, 2020.05.12. 14:05

Mans četrkājainais draugs

Cilvēka un suņa draudzība ir bijusi jau vairākus gadu tūkstošus. Ja jums mājās ir suns, tas nozīmē, ka jūs
katru mirkli varat būt kopā ar savu visuzticamāko draugu, jo suns ir kompanjons, palīgs un sarunu biedrs!
2.a klases skolēni izveidoja radošu darbu “Mans suns”. Kāds bērns vēl sapņo par savu četrkājaino draugu,
taču citam jau ir šis uzticamais draugs!
Paskatieties mūsu virtuālo izstādi!


Informāciju sagatavoja 2.a klases audzinātāja T. Klycheva

Pirmdiena, 2020.04.20. 09:04

Atklātās Daugavpils pilsētas olimpiādes angļu valodā 8. klasēm

 

Martā notika pilsētas olimpiāde angļu valodā 8.klasēm.

Pirmdiena, 2020.04.20. 09:04

Pavasara mozaīka

 

Tagad ir laiks, kad mēs nevaram tikties ar draugiem, apmeklēt teātri, muzeju, apskatīt interesantas izstādes, taču to arī var pavadīt lietderīgi un interesanti!

Sestdiena, 2020.04.11. 00:04

Skolas direktora apsveikums Lieldienās

Cien., skolotāji, skolēni, vecāki un skolas darbinieki!

Šogad Lieldienu svētkiem ir īpaša noskaņa - citāda, ģimeniskāka, vēl šaurākā lokā. Mēs mācāmies attālināti strādāt, mācīties, teikt labus vārdus un priecāties. Lieldienas ir cerību un atdzimšanas laiks. Tāpēc, novēlu mieru, prieku, savstarpēju sapratni un veselību Jūsu ģimenēs! Lai pavasara siltums un dabas atmodas prieks dod iedvesmu, enerģiju jauniem darbiem un ticību labajam.

Daugavpils 15. vidusskolas direktors Anatolijs Gržibovskis

Ceturtdiena, 2020.04.02. 11:04

Cienījamie vecāki!

1 lapa no 58