Daugavpils 15.vidusskola  

skola ar padziļinātu informātikas apguvi
Sestdiena, 2018.05.05. 21:05

Pilsētas dabaszinību olimpiāde

 26.04.2018 g . Daugavpils 3.vidusskolā notika pilsētas dabaszinību olimpiāde 2. klašu skolēniem.

Trešdiena, 2018.05.02. 14:05

8.-9.klašu skolēnu Latgales reģiona 5. atklātā angļu valodas olimpiāde.

  1. aprīlī Rēzeknes 1. Valsts ģimnāzijā notika 8.-9.klašu skolēnu Latgales reģiona 5.atklātā angļu valodas olimpiāde.
Trešdiena, 2018.05.02. 13:05

Konkurss „Veselīgiem un radošiem”

19.aprīlī trīs skolēni no 2.a klases apmeklēja 13.vidusskolu, kur notika konkurss „Veselīgiem un radošiem”.

Trešdiena, 2018.05.02. 11:05

Sacensības «Vidusskolas vieglatlētu kauss»

Sacensības notika 18.aprīlī vieglatlētikas manēžā un 13.vidusskolas stadionā.

Piektdiena, 2018.04.27. 22:04

Pilsētas lasītāju konkurss “Zelta kamoliņš»

 

  1. gada 25. aprīlī Krievu kultūras centrā notika lasītājukonkurss “Zelta kamoliņš». Konkursa tēma – Latviešu dzejnieku un rakstnieku daiļrade.
Ceturtdiena, 2018.04.26. 17:04

„ Zem saules zīmes”

«Noliedzot savu valodu, mēs noliegtu savu tautu, aizmirsdami savu vēsturi, mēs kļūtu nabagi, bet, atsacīdamies no dainām, mēs zaudētu savu dvēseli.» (V. Ancītis)

Trešdiena, 2018.04.25. 22:04

Konkurss "IT Ceļš" 2018

19. aprīlī notika IT CEĻŠ  konkurss, jau trešo reizi Daugavpilī.  Mūsu skolas bērni ieguva 1., 2. un 3. vietas!

Otrdiena, 2018.04.24. 22:04

Labākie pasaku rakstnieki ir mūsu skolā!

"Grāmatas ir kuģi, kas peld cauri plašajām laika jūrām” Frānsiss Bēkons

Otrdiena, 2018.04.24. 22:04

Pilsētas olimpiāde angļu valodā 6. klašu skolēniem

17.04.2018 g .Daugavpils Vienības pamatskolā notika pilsētas olimpiāde angļu valodā 6. klašu skolēniem.

Pirmdiena, 2018.04.23. 14:04

Pilsētas olimpiāde mūzikā

Mūsu skolu olimpiādē pārstāvēja 6.b klases skolniece Olga Golubeva!

Ceturtdiena, 2018.04.19. 13:04

100.gadadienu gaidot!

 

« Mēs turam kultūru par vienīgo līdzekli, kas tautas var tuvināt un vienot... Un dzeju un mākslu mēs turam par labāko un stiprāko katras kultūras ieroci.» ( J. Rainis)

Ceturtdiena, 2018.04.19. 12:04

Sākumskolas panākumi

Sākumskolas panākumi pilsētas un reģionālas olimpiādes

Piektdiena, 2018.04.13. 14:04

„Neatliekamā palīdzība valodai”

Mūsu dzīvē neatliekamā palīdzība bieži vien ir vajadzīga cilvēkiem un dzīvniekiem – dzīvām būtnēm. Bet ļoti svarīgi prast palīdzēt arī valodai. Valoda arī ir „dzīvs organisms”, jo tā mainās, to piesārņo, kropļo, sakarā ar to notiek „slima” komunikācija.

Piektdiena, 2018.04.13. 14:04

Manas dzimtās zemes stūrītis

« Mēs spējam šo zemi ierīkot tik labi kā savas mājas. Bet jādara tas ir mums pašiem.»( J. Rainis)

Piektdiena, 2018.04.13. 14:04

Angļu valodas olimpiāde

Ir pienācis pavasaris. Tas ir laiks, kad 6.klašu skolēniem ir iespēja parādīt savas zināšanas dažādos mācību priekšmetos.

Piektdiena, 2018.03.23. 21:03

Latgales reģiona zinātniski pētniecisko darbu konference

2018.gada 23.martā Daugavpils Universitātē notika Latgales reģiona vispārējās izglītības iestāžu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference.

Ceturtdiena, 2018.04.12. 21:04

„Pīks un Pīka – 2018”

11. aprīlī jau 19 gadu pēc kārtas Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrā „Jaunība” notika mazo izpildītāju konkurss-festivāls „Pīks un Pīka – 2018”, kur savu talantu varēja parādīt bērni līdz 9 gadu vecumam.  

Trešdiena, 2018.04.11. 15:04

Konkurss "Lieldienu brīnums"

Lielas dienas rītiņā Agri gāju šūpoties, Lai redzēju koku galus Zelta sauli margojam. (Latviešu tautasdziesma)

Trešdiena, 2018.04.11. 12:04

Uzticibasfonds.lv sociālā reklāma

Piektdiena, 2018.04.06. 20:04

Izklaidējoša pēcpusdiena „ Saulīte rotājas”

 

Klausījos, brīnījos, Kas aiz kalna gavilēja: Lieldieniņa braukšus brauca, Asnus veda vezumā! ( Latviešu tautasdziesma)

Otrdiena, 2018.04.10. 19:04

Ekoloģiskā spēle

2018.gada 05.aprīlī 4.c klases skolēni piedalījās ekoloģiskajā spēlē. Spēle notika Daugavpils 10. vidusskolā.

Otrdiena, 2018.04.10. 18:04

Skolas dabaszinību olimpiāde

Šī gada 4.aprīlī skolā norisinājās dabaszinību olimpiāde.

Pirmdiena, 2018.04.09. 23:04

Cerība - 2018

28.martā Daugavpils 13.vidusskolas manēžā notika tradicionālās sacensības vieglatlētikā «Cerība - 2018» (2006.-2007.dz.g).

Piektdiena, 2018.04.06. 20:04

Izstāde „Lieldienas’’

 

Sagaidot pavasari un vienus no skaistākajiem gadskārtu svētkiem, skolas parlaments organizēja izstādi, veltītu Lieldienām.

Trešdiena, 2018.03.07. 23:03

Mūsu lepnums – Latgales čempiones!

2018.gada 5.martā Rīgā notika Latvijas čempionāts basketbolā  “Vidusskolas kauss” (1998.-2001.dz.g.). sacensībās piedalījās spēcīgākās katra reģiona komandas.

Pirmdiena, 2018.04.02. 14:04

Vakariņas ar Oliveru

 

Šoreiz vārds ‘vakariņas’ saistīts nevis ar jauku pasēdēšanu pie vakariņu galda ģimenes lokā vai kādā ēstuvē, bet gan ar diktātu konkursu.

Ceturtdiena, 2018.03.29. 21:03

Skolas apsveikums Lieldienās

Cienījamie vecāki, skolēni un pedagogi!


Klāt ir Lieldienas - pavasara svētki, kad saulīte sāk rotāties pa zemes virsmu, pamodinot visus, pa ziemu dziļā miegā dusošos, dzīvības spēkus. Tas ir laiks, kad atgriežas gājputni, kad plaukst pirmās sniegpulkstenītes un vizbulītes, kad zaļums pārņem visu apkārtni, radot pārliecību, ka laika ritums nav apstājies. Lai arī Jūsu dzīvē viss plaukst un zaļo, lai pietiek laika un spēka saviem mīļajiem! Novēlam

Jums jauki pavadīt šos svētkus savas ģimenes, draugu un radinieku pulkā! Lai ir labs noskaņojums un stipra veselība!

Daugavpils 15.vidusskola

Ceturtdiena, 2018.03.29. 21:03

Latgales novada 15. Atklātā matemātikas olimpiāde 5.–8. klasēm un Austrumlatvijas 14. Atklātā fizikas olimpiāde 8.–11. klasēm

Katru gadu marta mēnesī Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija aicina ciemos skolēnus no visas Latgales parādīt savas zināšanas fizikā un matemātikā.

Ceturtdiena, 2018.03.29. 08:03

Skolas direktora apsveikums Lieldienās

Pavasaris un svētki ir klāt!

Lieldienas ir gaišākie, spēcinošākie pavasara svētki.

Lai pavasara saules siltums, putnu dziesmas, visas dabas mošanās, dod Jums enerģiju, darba prieku, un visu ieceru piepildījumu labajam un gaišajam. Ar pavasara atnākšanu aizsāksim jaunus darbus katrs savās mājās un visi kopā – savā skolā, veltīsim viens otram labus, gaišus un prieka pilnus vārdus

Saulainas un gaišas Lieldienas kopā ar mīļajiem un tuvajiem izšūpojoties šūpolēs, krāsojot un ripinot olas un darot citas šo svētku izdarības.

Daugavpils 15. vidusskolas direktors Anatolijs Gržibovskis.

Trešdiena, 2018.03.28. 15:03

Pilsētas konkursi

Gandrīz viss diža cilvēka dvēseles noslēpums iekļaujas vārdā “neatlaidība.” Neatlaidība ir vīrišķībai tas pats, kas ritenis svirai: tā ir nepārtraukta atbalsta punkta atjaunošana. ( Viktors Igo)