Daugavpils 15.vidusskola  

skola ar padziļinātu informātikas apguvi
Trešdiena, 2017.02.08. 15:02

Zinātniski pētniecisko darbu konferences 1.posms

2. februārī notika Daugavpils 15. vidusskolas 10. klases skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences 1.posms.

Skolas konferencē ar saviem ziņojumiem lielas auditorijas priekšā pirmo reizi uzstājās trīs 10. klases skolnieces: Viktorija Hlomova, Valerija Jefimova un Arina Radzeviča. Zinātniski pētniecisko darbu tēmas tika pārstāvētas ar trim zinātņu nozarēm (bioloģiju, veselības zinātni un kulturoloģiju). Apsveicam meitenes ar padarīto darbu un veiksmīgu pētījumu prezentāciju! Paldies visiem skolotājiem un klasesbiedriem, kuri iesaistījās un palīdzēja zinātniski pētniecisko darbu reālizācijā!

Zinātnisko pētniecisko darbu rakstīšana ir diezgan īpatnējs, laikietilpīgs un komplicēts process, kuram nepiciešamas daudzpusīgas zināšanas un prasmes.  Pētniecisko darbu reālizācija ir viens no galvenākajiem notikumiem augstākās izglītības un profesijas iegūšanā. Tāpēc vidusskolā iegūtie priekšmetu un pētniecības pamati kļūst par vienu no augstākas izglītības iegūšanas stūrakmeņiem.

2.februāra skolas ZPD konference skolēniem bija ļoti svarīgs izmēģinājums. Tagad, Viktorijas Hlomovas, Valerijas Jefimovas un Arinas Radzevičas darbi divu nedēļu laikā tiks uzlaboti un 23.februārī nosūtīti Latgales reģiona izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konkursam Daugavpilī.

Visi pārējie 10.a klases skolēni turpina strādāt ar savām tēmām, skolas ZPD konkursa 2.posma datums ir 6.aprīlis. Skolas konferences 2.posmā piedalīsies skolēni, kuru darbi tiks iesniegti Austrumlatvijas 1.atklātājai reģionālajā skolēnu zinātniskajā konferencē Rēzeknē. Tiem skolēniem, kuru darbi netiks iesniegti ārpusskolas ZPD konkursiem 2016./2017.mācību gadā, nāksies izturēt pārbaudījumu Latgales reģiona līmenī nākamgad-vienā no diviem augšā minētajiem ZPD konkursiem.

Skolas administrācijas vārdā novēlam veiksmi zinātniski pētniecisko darbu izstrādāšanā-gan skolēniem, gan darbu vadītājai Vandai Gibovskai!

Informāciju sagatavoja ZPD vadītāja Vanda Gibovska sadarbībā ar direktora vietnieci izglītības jomā Ludmilu Iļiško

Atstāt komentāru

Pārliecinieties, ka esat ievadījis nepieciešamo informāciju laukos, kur norādīts (*). HTML kods nav atļauts.

Ziņu arhīvs