Daugavpils 15.vidusskola  

skola ar padziļinātu informātikas apguvi
Trešdiena, 2020.11.25. 21:11

Mana bērna karjeras lēmums

 

Veiksmīgs un apmierināts bērns ir katra vecāka sapnis. Viens no galvenajiem nosacījumiem ir karjera, kas tieši ietekmē jebkura cilvēka dzīves līmeni. Nereti rodas jautājums, kāda ir vecāku loma bērna karjeras lēmuma pieņemšanā.

Pirmdiena, 2020.11.16. 20:11

Skolas direktora apsveikums Valsts svētkos

Cien. skolotāji, skolēni, skolas darbinieki, vecāki!

Pirmdiena, 2020.11.16. 20:11

Izstāde „Mana Latvija” (Sākumskola)

 

Vai tu zini, kas ir Latvija? Tā ir zeme, mana dzimtene. Vai tu zini, kas ir dzimtene? Tā ir zeme, kur es piedzimu
/Jānis Peters/

Piektdiena, 2020.11.13. 11:11

IN MEMORIAM

Lai sapnis balts viņa dvēseli aijā, Un klusais miers ar saviem spārniem sedz…

Izsakām patiesu līdzjūtību Denisa Jakovļeva ģimenei, pavadot mūsu audzēkni klusajā mūžības ceļā.

Lai mierinājuma vārdi palīdz tuviniekiem pārvarēt sāpju smagumu.

Daugavpils 15. vidusskolas kolektīvs

Cienījamie topošo pirmklasnieku vecāki! Daugavpils 15. vidusskola IELŪDZ JŪS UZ NEKLĀTIENES TIKŠANOS Virtuālajā PLATFORMĀ!

No 26. oktobra līdz 30. oktobrim Latvijas skolās norisinājās Karjeras nedēļa. Šogad ar saukli “Klau! Sadzirdi savas iespējas!” skolēni ieklausījās cilvēkos sev apkārt, jo kā Džeksons Brauns ir teicis “Katrs cilvēks, ko tu satiec, zina kaut ko vērtīgu, ko tu nezini. Mācies no šiem sastaptajiem.”

Trešdiena, 2020.11.04. 11:11

Brauciens uz Tadenavu

Saulainā rudens dienā pirms skolēnu brīvdienām, 10.a klases skolēni iniciatīvas LSS ietvaros devās mācību braucienā uz Jēkabpils novada Dunavas pagastu. Šeit ir ļoti krāšņa vieta- Tadenava, kurai ir kultūrvēsturiska loma Latvijā, jo te atrodas slavena latviešu dzejnieka dzimtā māja. Tadenavu no 1863. līdz 1869. gadam apsaimniekoja Krišjānis Pliekšāns, tajā pirmos dzīves gadus pavadīja viņa dēls Jānis Pliekšāns, vēlākais dzejnieks Jānis Rainis.

Otrdiena, 2020.11.03. 12:11

Burtošanas konkurss Spelling Bee

Ar mērķi attīstīt skolēnu angļu valodas pareizrakstības iemaņas, pilnveidot skolēnu publiskās runas prasmes un atklāt skolēnu radošās spējas, sasaistot tās ar apgūtajām zināšanām angļu valodā, skolā tika novadīts pasaulē labi pazīstamais burtošanas konkurss Spelling Bee. Šis bija skolas atlases posms, turpmāk būs vēl konkurss pilsētas līmenī.

Otrdiena, 2020.11.03. 12:11

10.klases skolēnu iesvētīšana

 

10.klases skolēnu iesvētīšana ir tradicionāls rudens pasākums mūsu skolā. Arī šogad, šajā neparastajā dzīves situācijā, mēs ļoti vēlējāmies, lai mūsu desmitās klases skolēniem tomēr šie svētki notiktu.

Otrdiena, 2020.10.27. 13:10

RUDENS KOMPOZĪCIJU IZSTĀDE “Rudens klāt!”

 

Katru gadu pie mums tiek rīkota rudens krāsu un brīnumdarbu izstāde. Arī šogad sākumskolas skolēni aktīvi rotāja savu skolu. Bērni strādāja gan stundās, gan ārpusstundu laikā.

Trešdiena, 2020.10.21. 08:10

Olimpiāde angļu valodā

 

8.oktobrī notika skolas olimpiāde angļu valodā vidusskolas skolēniem. Skolēniem tika piedāvāti tikpat sarežģīti uzdevumi kā pilsētas olimpiādēs, bet viņi veiksmīgi izpildīja gan lasīšanas, gan valodas lietojuma uzdevumus.

Pirmdiena, 2020.10.19. 09:10

„Erasmus dienu” pasākumi Daugavpils 15.vidusskolā

#ErasmusDienas   #ErasmusDays   @ErasmusPlusLV.

Šogad pirmo reizi mūsu skolā notika pasākumi Erasmus dienu ietvaros. Mūsu skolas Erasmus+ projektu dalībniekiem bija iespēja iesaistīties Eiropas mēroga festivālā #ErasmusDienas 2020. Skolēni un skolotājas pirmo reizi piedalījās Eiropas mēroga iniciatīvā “#ErasmusDienas”, organizējot pasākumus, kuros vēstīja par Erasmus+ projektu rezultātiem un starptautiskās mobilitātes ieguvumiem, vienlaikus izceļot Eiropas vērtības.

Trešdiena, 2020.10.07. 13:10

#ErasmusDienas

Latvijas Erasmus+ projektu īstenotājiem, t.sk. arī skolām jau otro gadu ir iespēja iesaistīties Eiropas mēroga iniciatīvā #ErasmusDienas 2020, kas notiks no 15. līdz 17. oktobrim.

Trešdiena, 2020.10.07. 11:10

Zīmējumu konkurss “Mūsu skolotāji - vislabākie”

Mūsu skolā konkurss norisinājās no 24.septembra līdz 2.oktobrim. Zīmējumu konkursā piedalījās 1.-3. klašu skolēni. Konkursa dalībnieki zīmēja gan savu skolotāju, gan skolas direktoru.

Piektdiena, 2020.10.02. 13:10

PASAKI PALDIES SKOLOTĀJAM

 

Skolas administrācijai ir gods paziņot, ka šogad pasaules skolotāju dienai veltītā svinīgajā pasākumā „PASAKI PALDIES SKOLOTĀJAM” 2020.gada 30.septembrī tiks suminātas:

Piektdiena, 2020.09.25. 15:09

Rudens Talka

Sarkanas lapas šūpojas zaros,

Gaida, kad balti vēji tās nesīs.

Gaida, kad dzērves pacelsies baros,

Piekliegts kļūs padebesis.

Rudens lapām nav vienalga,

Kad un kur viņas kritīs –

Vai uz zāles, kas rasas valga,

Vai kad pērkoni sitīs.”

(I. Lasmanis.)

 

Rudens un pavasaris – tas ir talku laiks!

Trešdiena, 2020.09.23. 10:09

Skolēnu pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas

 

Pagājušajā nedēļā skolas pašpārvaldes locekļi piedalījās skolas pašpārvaldes prezidenta vēlēšanās. Vēlēšanu komisija apkopoja un paziņoja balsošanas rezultātus.

Piektdiena, 2020.09.18. 15:09

Meiteņu futbols atgriežas skolā-3.vieta!

Beidzot ir noslēdzies turnīrs futbolā meitenēm, kuru pilsētas skolas uzsāka jau februārī. Turnīrā piedalījās gandrīz visas pilsētas skolas, bet finālā iekļuva tikai visspēcīgākās komandas, kuras atlases spēlēs uzveica savus pretiniekus.

Piektdiena, 2020.09.18. 13:09

Vecāku ievērībai: par ceļošanu Covid laikā

Ja izglītojamais mācību laikā kopā ar vecākiem brauc atvaļinājumā , tad vecākiem iepriekš jāraksta iesniegumu norādot prombūtnes laiku un vietu , ja ārpus LR, kur plānojat pavadīt atvaļinājumu (Daugavpils 15.vidusskolas Iekšējās kārtības noteikumi, p. 9.2.6).
Pēc atgriešanās skolā pirms nodarbību uzsākšanas izglītojamiem obligāti jāiesniedz ārsta izziņa.

Trešdiena, 2020.09.09. 14:09

Pirmās mācību nedēļas pasākumi

 

Mēs gaidām septembri kā senu draugu,

ar kuru tikties vienmēr prieks, -

Mēs līdz ar skolu visi mazliet augam,

bet rudens ziedos vasara vēl mirdz.

 

 

1.septembrī -Zinību dienā- pat Latvijas daba ar spožu sauli sveica visus, kas uzsāka jaunu darba cēlienu – augšupkāpienu Zinību kalnā!

Pirmdiena, 2020.08.31. 20:08

Sveiciens zinību dienā!

Mīļie skolēni, godātie vecāki un skolotāji!

Klāt ir 1.septembris, kad prieks un cerības mijas ar satraukumu. Tā vienmēr notiek jaunā iesākumā. Nenoliedzami, šogad skolēni, pedagogi, vecāki sāk mācības ļoti saspringti un ar lielu neziņu, jo šis mācību gads būs pārmaiņu pilns mums visiem. IZM mācību satura reforma paredz, pavisam jaunus mācību priekšmetus, mainīsies saturs esošajos mācību priekšmetos, atšķirsies arī vērtējums. Tāpēc mēs turpināsim akcentu pārbīdi no zināšanu nodošanas uz mācīšanās vadīšanu, piedāvājot skolēniem daudzveidīgus produktīvus uzdevumus, mācīt viņus būt par neatkarīgiem domātājiem, kuri vada savu mācīšanos un spēj par to uzņemties atbildību. Viss, ko skolotājs un skolēns dara klasē rada ietekmi uz skolēnu sasniegumiem un attīstību.

Trešdiena, 2020.08.26. 09:08

Svinīgais pasākums

Svinīgais pasākums, veltīts Zinību dienai, notiks

2020.gada 1. septembrī plkst. 10.00 skolas pagalmā

lietus gadījumā pasākums notiks:

plkst. 10.00 1., 5., 9. 10. un 12. klašu skolēniem pasākums skolas aktu zālē;

plkst. 10.00 2.- 4.; 6. - 8. 11.klašu skolēniem klases stunda kabinetos.

Piektdiena, 2020.07.24. 23:07

Divpadsmitās klases skolēni atvadās no skolas

 

„Nav svarīgi pārspēt citu cilvēku veikumu, pats svarīgākais ir pārspēt savu paša veikumu. Taču – nekad nesludini savus sasniegumus. Lai pasaule pati nāk pie tevis ar uzslavām un lai tev pietiek gudrības uzkla usīt tās pazemīgi.”/Ogs Mandino/

Pirmdiena, 2020.06.15. 12:06

Devīto klašu skolēni atvadās no skolas

 

Skolas gadi…. Zvans uz stundu un starpbrīži, ceļš uz skolu un atpakaļ uz mājām, desmitnieki un vieninieki, prieki un bēdas, piezīmes un pateicības dienasgrāmatā, skolas draugi, joki, cerības……

Pirmdiena, 2020.06.15. 08:06

Valsts prezidenta Egila Levita sveiciens skolēniem, studentiem, mācībspēkiem un vecākiem

 

Mīļie skolotāji, skolēni, pasniedzēji, studenti un vecāki!

Ziņu arhīvs