Daugavpils 15.vidusskola  

skola ar padziļinātu informātikas apguvi

ES Erasmus+ programmas (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekts “Mācīties vienam no otra - veidojot nākotni” (Nr. 2019-1-LV01-KA229-060348_3) turpinās, ar pirmo šī mācību gada aktivitāti – projekta skolotāju tikšanos Daugavpilī. Galvenais šī projekta mērķis ir uzņēmējdarbības izglītības veicināšana, bet tikšanās mērķis - iepazīšanās ar partnervalstu skolu izglītības sistēmu, meistarklases, sadarbība ar reģionāliem uzņēmumiem, uzņēmumu apmeklējumi, piedalīšanās darba procesā u.c. aktivitātes.

Pirmdiena, 2021.09.13. 10:09

Sporta diena 2021

Daugavpils 15.vidusskolā jau par tradīciju ir kļuvusi Sporta dienas novadīšana mācību gada sākumā.

Piektdiena, 2021.09.10. 11:09

Iepazīsimies ar skolu!

Ābece un burtnīcas
Pirmās klases solā!
Nu es neesmu vairs mazs,
Es jau eju skolā!
Acis raugās grāmatā,
Rokas glāsta vāku:
Tagad tu man būsi tā,
Kas dos prasmi, māku!
(J. Osmanis)
Ceturtdiena, 2021.09.09. 11:09

Projektu diena “Ir labi būt kopā”

 
“Ir labi kopā būt…
Labāk par mums pazīst šo ceļu vien vējš varbūt
Ir labi kopā būt…
Vai arī manai ko līdzīgu tava sirds jūt?”
( Igo)
Otrdiena, 2021.09.07. 09:09

Zinību dienas burvīgākie mirkļi

Pirmo septembri es gaidīju tik ļoti,

Kad uz skolu bērni varēs nākt!

Sveika, skolas diena, ziedu rotā,

Sveika, mana klase saulainā!

Ceturtdiena, 2021.09.02. 14:09

Epidemioloģiskās drošības prasības izglītības iestādēs darbam klātienē

Klātienes mācību kvalitāte ir neaizvietojama, tādēļ Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izstrādājusi rīcības plānu, pēc kura skolas varēs nodrošināt klātienes mācību procesu. Ņemot vērā, ka ne visi izglītības iestādēs nodarbinātie un skolēni ir vakcinēti,  jaunajā mācību gadā klātienes mācībās drīkstēs piedalīties tikai tie skolēni un izglītības darbinieki, kuri digitālā vai papīra formātā varēs uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testa rezultātu.

Piektdiena, 2021.08.27. 13:08

Zinību diena

 

Cienījamie skolotāji, godātie vecāki, mīļie skolēni!
Pienācis septembris – ražas mēnesis, atvasaru solīdams, kad ar krāsainiem puķu klēpjiem rokās nāk Zinību diena – jaunais 2021. / 2022. mācību gada sākums.

 

Piektdiena, 2021.08.27. 11:08

Cienījamie skolēni un vecāki!

 

2021./2022. mācību gadā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.360,

ja nav derīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta,

katru nedēļu izglītojamiem ir jākārto rutīnas Covid-19 siekalu tests skolā. Izglītojamie var piedalīties klātienes mācībās tikai ar negatīvu Covid-19 testu.

Pirmajai testēšanai izglītojamiem būs jāierodas skolā 31. augustā plkst.8.00.

Piedāvājam nedaudz informācijas par izglītojamo testēšanu Daugavpils 15.vidusskolā:

Trešdiena, 2021.08.25. 11:08

Vasaras nodarbinātības programma

Vasaras laikā mūsu bērni mācās ... strādāt

Otrdiena, 2021.08.24. 10:08

2021./2022. mācību gadā izglītības process Latvijas skolās tiks organizēts klātienē

Cienījamie skolēni un vecāki!

2021./2022. mācību gadā izglītības process Latvijas skolās tiks organizēts klātienē, ievērojot Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincupus (Ministru kabineta noteikumi Nr.360).

Izglītojamie var piedalīties klātienes mācībās tikai ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai ar negatīvu Covid-19 testu.

Ja sertifikāta nav, tad izglītojamam ir jānodod bezmaksas Covid-19 siekalu tests skolā. Atbilstoši laboratorijas informācijai pirmajai testēšanai būs jāierodas skolā 31.augustā plkst. 8.00.

Vairāk informācijas saņemsiet vēlāk no savas klases audzinātājas. Lūdzam sekot informācijai e-klasē un skolas mājas lapā.

Paldies par sadarbību!

Ar cieņu skolas administrācija.

 

Svētdiena, 2021.08.15. 20:08

Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā

Atgādinam, kā arī  2021./2022. m.g. skolēniem bezmaksas  braukšana sabiedriskajā transportā būs uzrādot derīgu skolēna bezmaksas biļeti. Derīgu skolēna biļeti ir tiesības saņemt tiem, kam ir deklarētā dzíves vieta Daugavpilī. Lūdzam sākot ar 23.08.2021 no 8.00 līdz 17.00 skolā aizpildīt iesniegumu un iesniegt 1 foto (3x4cm).

Papildus jautājumi pa tālruni: 65434045

 

 

 

 

Otrdiena, 2021.07.06. 17:07

Daugavpils 15.vidusskolas divpadsmitie svinēja savu izlaidumu

 

Izlaiduma vakarā 30. jūnijā Daugavpils 15.vidusskola pēdējo reizi sveica savus 12.klases audzēkņus un izsniedza skolas beidzējiem 22 atestātus par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu.

Piektdiena, 2021.06.11. 17:06

Daugavpils 15.vidusskolas devītie svinēja savu izlaidumu

Vēl pavisam nesen tika vērtas klases durvis pirmo reizi un pavisam nesen teikts pirmais kautrīgais: "Labrīt, skolotāj!" Tā domājot, katru gadu mēs ar lepnumu skatāmies un priecājamies par kopīgo skolotāju darba rezultātu lielā, 9 gadus ilgā audzināšanas projekta ietvaros – mūsu skolas absolventiem.

Piektdiena, 2021.06.04. 17:06

Mēs lepojamies ar savām sporta tradīcijām

Beidzot ir galā celtniecības darbi Daugavpils 15.vidusskolas sporta zālē, un mēs, sporta skolotāji, ar nepacietību gaidām mūsu skolēnu atgriešanos šajā skaistajā, mājīgajā un profesionālajā vietā.

Otrdiena, 2021.06.01. 21:06

Paldies par visu labo, ko esam izdarījuši KOPĀ!

Daugavpils 15.vidusskolas skolēniem noslēdzies vēl viens neparasts mācību gads - attālināto mācību gads. Lielākajai daļai skolēnu attālinātās mācībās ar visām tiešsaistes nodarbībām, pārbaudījumiem platformā uzdevumi.lv, zoom klases stundām un ārpusstundu pasākumiem bijušas kopumā 123 dienu ilgas. Tas nozīmē gan grūtu izaicinājumu, gan rekordu! Un visa skolas saime - skolēni, skolēnu vecāki un pedagogi - šajā ziņā ir rekordisti, uzvarētāji un varoņi, ar ko varam sevi apsveikt!

Pirmdiena, 2021.05.31. 21:05

Pēdējā skolas diena 9.klasēs

Maija beigas katram skolēnam liek izjust īpašu nemieru, jo apkārtējās dabas krāšņums vēsta par īstas vasaras atnākšanu un ilgi gaidīto skolēnu brīvlaiku.

Piektdiena, 2021.05.28. 22:05

Skolas direktora sveiciens mācību gada beigās

 

Cien. skolotāji, skolēni, vecāki! Laikā, kad gaisā jūtamas vasaras saulainās dienas, katru gadu pārņem prieka sajūta par padarīto darbu. Pirms mēs atvadāmies un aizejam pelnītā vasaras atpūtā, vēlos Jūs uzrunāt.

Piektdiena, 2021.05.28. 12:05

22. atklātā tehnoloģiju un dizaina olimpiāde „Latviešu tautas pasaka – Eža kažociņš” Ideja – redzējums – materiāls – tehnoloģija

 

Inna Bagrova, 8.В klases skolniece, iekļuva finālā un izcīnīja 2.vietu savā grupā, kur līdz 1.vietai viņai pietrūka tikai 1 punkts. Viņas darbu žūrija pelnīti novērtēja!

Apsveicam godalgotās vietas ieguvēju un dalībnieces! Novēlam turpmākos radošos panākumus un jaunus sasniegumus!

Informāciju apkopoja: Mājturības skolotāja Irīna Marcinkeviča.

 

Ceturtdiena, 2021.05.27. 12:05

4.klašu konkurss - olimpiāde “Tik vai… Cik?”

 

Olimpiāde “Tik vai… Cik?” ir matemātikas sacensība 4. klašu skolēniem. Olimpiādes mērķis ir veicināt skolēnu interesi par matemātiku, attīstīt matemātisko un loģisko domāšanu, kā arī radošumu un iemaņas nestandarta uzdevumu risināšanā.

Piektdiena, 2021.05.21. 12:05

Konkurss 5.-9.skolēniem,,Mana rīcība plūdu gadījumā"

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests tika organizēts konkursu Daugavpils pilsētas un Daugavpils, Ilūkstes, Līvāni un Krāslavas novada izglītības iestāžu 5.-9.klašu skolēniem ,,Mana rīcība plūdu gadījumā” Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta projekta ,,Pārrobežu sadarbības uzlabošana plūdu prevencijā, operatīvajā vadībā un vides piesārņojuma mazināšanā” ietvaros.

Ceturtdiena, 2021.05.20. 14:05

Vasaras nodarbinātības programma

Vēl tikai nepilnas divas nedēļas un šis neparastais mācību gads beigsies! Ne tikai skolēni, bet arī skolotāji grib atpūsties no ZOOMa, datora, rakstiskiem darbiem, uzdevumi.lv, motivējošām sarunām - īsāk sakot, atpūsties no visa, kas bija saistīts ar attālināto apmācību šajā mācību gadā.

Un tikai tie „laimīgie”, 35 skolēni no 6.-8. klasēm, kas ķērās pie darba, ies ar prieku vasaras laikā uz skolu.

Ceturtdiena, 2021.05.20. 14:05

Iedvesma no saulainās Kipras

 

Pateicoties ES Erasmus+ programmas (KA1) skolu sektora projektam “Skola attīstībā: kompetents skolotājs konkurētspējīga skola” Nr. 2019-1-LV01-KA101-060321 varēju piedalīties kursos „Skolas menedžmenta uzlabošana” (Improving school management) Kiprā.

Ceturtdiena, 2021.05.20. 13:05

Psihologa aktivitāte APP projekta ietvaros

APP projekts ilga divus gadus, tā ietvaros es individuāli konsultēju skolēnus no 1. līdz 7. klasei. Attālināto mācību laikā mērķauditorija tika paplašināta līdz 9.klašu skolēniem,

ko izraisīja nepieciešamība atbalstīt mūsu bērnus karantīna laikā.

Otrdiena, 2021.05.18. 15:05

Pēdējā zvana svētki 12. klasē

…Drīz būs zvans. Bet līdz zvanam, Līdz pēdējam zvanam Es lieku vēl skanēt Sirds nemieram manam.” (J.Osmanis)

Otrdiena, 2021.05.18. 15:05

22. atklātā tehnoloģiju un dizaina olimpiāde

 

  1. gada 30. aprīlī notika 22. atklātā tehnoloģiju un dizaina olimpiāde „Latviešu tautas pasaka – Eža kažociņš” Ideja – redzējums – materiāls – tehnoloģija

Ziņu arhīvs